Vi står inför en generationsväxling och behöver nya krafter i arbetet med att utveckla vår golfklubb. Valberedningen arbetar med att ta fram ett förslag på styrelse till höstmötet i december. Styrelsen kan bestå av 9 personer, ordförande och 8 ledamöter. De vi söker är bl.a. en person som kan ta på sig rollen som ordförande. Vi vill gärna också ha med fler kvinnor i styrelsen.

Är du intresserad eller har du förslag på någon som du tror skulle kunna vara intresserad meddela kansliet.

Du kan också läsa mer här

BLI MEDLEM

BOKA TID