Spela golf

 

Boka tid

Banan är i fin form och alla träningsytor välkomnar med sitt gröna gräs!

Boka din golftid via MinGolf-app, MinGolf web, bokningslänken på denna sida eller ring gärna Receptionen på 018-572040.

Greenfee 9 hål, efter kl 15, innan kl 15 betalas full greenfee:
Vardag: 300 kr
Helg: 450 kr

GOLFBIL

Utan läkarintyg: 450 kr.
Med läkarintyg: 350 kr.

Slopetabell

Trivsel och golfvett

Golfvett handlar om säkerhet, speltempo, banvård samt hänsyn, etik och moral. Om vi alla hjälps åt att följa Vassundas enkla trivselregler får vi snabbare, gladare och säkrare golf. Det gör golfen roligare för alla!

Speltempo

Kortare rondtider utan att stressa.

Läs mer här

För att medlemmar, sponsorer, greenfeegäster, du och dina spelkompisar ska känna er välkomna och tillfreds med spelet vill vi att alla på banan håller ett bra speltempo utan att stressa.

I golfreglerna står tydligt att en golfrond ska spelas i rask takt med hänsyn till övriga medspelare. Vårt mål är genomsnittliga rondtider på 4 timmar.

 

Tips för kortare rondtider:

 • Kom till första tee i god tid innan din starttid.
 • Spela ”ready golf” – låt alltid den som är klar slå först.
 • Förbered dig så att du är beredd att slå då det är din tur.
 • Håll kontakt med bollen framför er.
 • Släpp igenom om ni letar boll eller har ett tomt hål framför er. Ge tecken och ställ er i säkerhet.
 • Gå igenom om bollen framför ger tecken till detta. Annars fördröjer ni spelet för alla bollar bakom.
 • Undvik onödiga spilltider i puttningen.
 • Ta upp bollen om du inte kan erhålla det mål du satt upp inför spelet.
 • Ställ bagen på rätt sida om green innan du puttar, på väg till nästa tee.
 • Slå ut på nästa tee innan du skriver i scorekortet.

Lycka till och ha en trevlig runda!

Banvård

Var rädd om vår fina bana

Läs mer här

För att banan ska läka och ge alla spelare samma förutsättningar behöver vi alla hjälpas åt.

Här är några tips på hur vi tillsammans kan vårda vår fina bana:

 • Laga nedslagsmärken på green, gärna ditt eget och ett till.
 • Lägg tillbaka uppslagen torv och trampa till.
 • Kratta alltid bunkrar efter dig och lägg tillbaka den i bunkern i banans längdriktning.
 • Var försiktig med flaggan och hålkanterna.

 

Säker golf

Råd och rutiner för trygg och säker golf

Läs mer här

Som golfspelare ansvarar du för att din golfboll inte riskerar att träffa och skada någon. Här är råd och rutiner som leder till säker golf och bra samspel mellan alla som vistas på golfanläggningen.

 

När du ska slå ditt slag:

 • Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving.
 • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll.
 • Var extra försiktig vid blinda hål. Bag på fairway är ett varningstecken
 • Ropa ”FORE!” vid minsta risk att din golfboll träffar någon.
 • Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.
 • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

 

När du möter banpersonal

 • Banpersonal har alltid företräde – på golfbanan, drivingrangen och eventuella träningsområden.
 • Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara med likadant tecken innan du slår.
 • Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar.

 

När du letar boll

 • Håll ständig utkik bakåt efter bakomvarande spelparti.
 • Om bakomvarande inte syns, ställ en bag väl synlig på fairway eller motsvarande för att visa att ni letar utom synhåll.
 • Om bakomvarande parti blir klara att slå, släpp igenom. Ge klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar.
 • Meddela dina spelkamrater att du signalerat klartecken för spel till bakomvarande spelparti och ställ er i säkerhet.
 • Fortsätt inte spela förrän partiet som blivit genomsläppt har passerat och är utom räckhåll.

 

Låt oss veta om du ser något

Ser du något på banan eller anläggningen som du är osäker på eller om du känner dig obekväm på något sätt, tveka inte att kontakta oss i receptionen så hjälper vi till.

 

För mer information om säker golf, se golf.se.

 

Visa hänsyn

För trivsel och ömsesidig respekt.

Läs mer här

På Vassunda GK ska alla människor känna sig lika välkomna och mötas med vänlighet och respekt. Det gäller oavsett spelnivå, ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsvariation.

Här är några tips på hur du kan visa hänsyn gentemot dina medspelare på golfbanan.

 • Kom i god tid till din starttid.
 • Var tyst och stilla när andra slår eller puttar.
 • Undvik att trampa i dina medspelares puttlinjer.
 • Hjälp dina medspelare att titta och leta efter bollen.
 • Ge inte oönskade råd till dina medspelare
 • Låt inte din frustration över eventuella dåliga slag påverka de andra i bollen.

 

Låt oss veta om du ser något

Ser du något på banan eller anläggningen som du är osäker på eller om du känner dig obekväm på något sätt, tveka inte att kontakta oss i receptionen så hjälper vi till.