Seniorkommittén

– En social, meningsfull och stimulerande fritid.

Om oss

Seniorkommittén handlägger seniorfrågor avseende verksamhet, budget och tävlingar. Inom golfvärlden betraktas du som senior när du är eller fyller 50 år som kvinna eller 55 år som man. Inom klubben finns ungefär 450 seniorer.

Syftet är att: ”Svara för att seniormedlemmarna har möjlighet att utöva och utveckla sitt golfspel samt ges en social, meningsfull och stimulerande fritid. Olika former av golfspel skall beaktas”.

Inom UGF arbetar en särskild seniorkommitté som leder verksamheten inom distriktet. Se mer på UGF:s hemsida.

Kommittémedlemmar

Ordförande

Bertil Bengtsson, e-post

 

Övriga medlemmar

Mikael Notting, e-post
Sune Olsson, e-post
Inge Corse, e-post

Aktiviteter

Se fortlöpande information som anslås på seniorernas och Grey Tops anslagstavlor i klubbhuset.

Seniorkommitténs aktiviteter benämns:

  • Seriespel
  • OM (Old members)
  • Distriktsmästerskap
  • Klubbmästerskap
  • Bästa Seniorklubb
  • Seniorkonferensen (= säsongsavslutningen).
  • Stora Seniorslaget (ansvarig: Inge Corse)

Dessutom deltar våra seniorer flitigt i Grey Tops aktiviteter. 

Lagledare D 60   lag 1  Mileva Lundgren
                           lag 2  Birgitta Fogdegård

                   D 70         Elisabeth Berglöf
                   H 60         Håkan Carlsson
                   H 70 lag 1Gert Edenius
                            lag 2Ulf Larsson
                   H 75         Sune Olsson
                   H 80         Bertil Bengtsson  

 

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

Köp Golfhäftet 2019
v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA TID