Vassunda GK

Tillgänglighet, kvalitet, klubbkänsla och trivsel.

Det här är Vassunda Golfklubb

Vassunda GK i Knivsta två mil söder om Uppsala grundades 1989. Våra ledord är tillgänglighet, kvalitet, klubbkänsla och trivsel.

Banan är välskött och utmanande med skogskorridorer och små, kuperade snabba greener. Anläggningen har goda faciliteter i form av en bra restaurang med plats för över 100 personer, fina omklädningsrum, välskött range med bollar av hög kvalitet, generösa övningsområden samt en bra golfshop.

Vassunda GK Framsida

Personal

Maria Sognefors

Maria Sognefors

Klubb-/kanslichef

Clas Dalheim

Clas Dalheim

Krögare

Stefan Schön

Stefan Schön

Banchef GML

Louise Perulf

Louise Perulf

Pro

Marcus Aune Hellman

Marcus Aune Hellman

Reception

Styrelse

Vassunda Golfklubbs styrelse väljs på Höstmötet varje år och tillträder 1 januari. Utöver styrelseuppdraget är ledamöterna även representerade i klubbens kommittéer.
Patrik Dahle

Patrik Dahle

Ordförande

Åke Andersson

Åke Andersson

Vice Ordförande & Kassör

Annika Waller

Annika Waller

Medlems- & Marknadskommittén

Erik Moström

Erik Moström

Juniorkommittén

Claes Hammarling

Claes Hammarling

Fastighetskommittén

Madelaine Svedbäck

Madelaine Svedbäck

Damkommitéen

Anders Egeroth

Anders Egeroth

Seniorkommittén & Hållbarhet

Micke Melin

Micke Melin

Bankommittén

Owe Evans

Owe Evans

Tävlingskommittén

Viktiga datum

Medlemsmöten 2024 

Den 26 mars

Vårmöte: 24 april
Höstmöte: 4 december

Styrelsens sammanträdesdagar

 

2024-01-18 2024-05-14 2024-09-17
2024-02-13 2024-06-11 2024-10-15
2024-03-12 2024-11-12
2024-04-16 2024-08-20

Valberedning

Valberedningens arbete är att säkerställa kompetensförsörjning till styrelsen. Klubben är beroende av duktiga och företagsamma personer för att utveckla och effektivisera verksamheten.

Är Du intresserad att delta i klubbarbetet, i styrelsen eller i en kommitté?
Hör av dig till någon av oss!
Du kanske kan tipsa oss om någon medlem som vi bör kontakta.

Vi söker medlemmar som vill vara med och göra en insats för att utveckla men också förvalta vår klubb. Det är ett ideellt arbete som ger mycket tillbaka bland annat i form av personlig utveckling, tillfredsställelse att bidra, nya bekantskaper, kamratskap m.m. På Vassunda ser vi flera exempel på medlemmar som gör insatser för klubben, styrelsearbetet, medlemmar som röjer skog under vintern, jobbar med fairwayklippning, bunkerrensning, kommittéarbete, tävlingsverksamhet, medlemsaktiviteter m.m. Vi vill att flera ska få chansen att vara med!

Valberedningen jobbar ständigt med att ta fram ett förslag på styrelse till höstmötet i december. Styrelsen kan bestå av nio (9) personer; ordförande och åtta (8) ledamöter. Är du intresserad eller har du förslag på någon som du tror skulle kunna vara intresserad, tveka inte utan kontakta oss.

Hälsningar från valberedningen

Ordförande: Stefan Helander – 073-9128830
Claes Hammarling – 070-5256322
Carina Hammarling – 070-6738600

Revisorer

Ordinarie: Per Johansson och Jörgen Jonsson
Suppleant: Inga Ericsson