Välkomna på medlemsmöte!

räcker up händerna

Varmt välkomna på medlemsmöte den 26 mars!

Golfsäsongen närmar sig med stormsteg. Vi bjuder in till ett medlemsmöte för att berätta mer om hur planerna ser ut för säsongen 2024 på Vassunda GK. Vi vill också få möjlighet att få Dina synpunkter på det som Du tycker är viktigt. Det är angeläget att löpande ha en dialog om verksamheten. Ditt engagemang är betydelsefullt.

Klubben genomför en hel del stora förändringar. Rekryteringarna av klubb-/kanslichef och en ny golftränare, pro, har pågått en tid. Vår nya klubb-/kanslichef Maria Sognefors medverkar vid mötet så ni får en chans att träffa henne. Företaget GML som sköter driften av vår bana har anställt en ny banchef för Vassunda, Stefan Schön. Han medverkar också vid mötet. När det gäller rekryteringen av pro får vi återkomma beroende på hur långt processen kommit och vi får prata mer om utbildning och träning när pron är på plats.

Några punkter på dagordningen:

  • Presentation av klubb-/kanslichef
  • Verksamhetsplan för säsongen 2024
  • Tävlingar
  • Frivilliga medlemsinsatser
  • Kommunikation med medlemmar och gäster, ny hemsida
  • Dina synpunkter och förslag till förbättringar

Tid: Tisdag den 26 mars kl. 19.00 – 20.30

Plats: Restaurangen Vassunda GK. Anmälan till info@vassundagolf.se senast den 25 mars.

Glöm inte heller Vårmötet på klubben onsdagen den 24 april kl 19.00 – 20.30 då verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2023 behandlas.

Varmt välkommen!

Patrik Dahle
Ordförande Vassunda GK

Fler nyheter

Arkiv