Du behövs i klubbens arbete

Är Du intresserad att delta i klubbarbetet, i styrelsen eller i en kommitté?
Skicka ett mail eller ring någon av oss!
Du kanske kan tipsa oss om någon medlem som vi bör kontakta.
Se kontaktuppgifter nedan.

Vi söker medlemmar som vill vara med och göra en insats för att utveckla men också förvalta vår klubb. Det är ett ideellt arbete som ger mycket tillbaka bland annat i form av personlig utveckling, tillfredsställelse att bidra, nya bekantskaper, kamratskap m.m. På Vassunda ser vi flera exempel på medlemmar som gör insatser för klubben, styrelsearbetet, medlemmar som röjer skog under vintern, jobbar med fairwayklippning, bunkerrensning, kommittéarbete, tävlingsverksamhet, medlemsaktiviteter m.m. Vi vill att flera ska få chansen att vara med! 

Vi står inför en generationsväxling och behöver nya krafter i arbetet med att utveckla vår golfklubb.
Valberedningen har sedan en tid påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag på styrelse till höstmötet i december. Styrelsen kan bestå av nio (9) personer; ordförande och åtta (8) ledamöter. De vi söker är bland annat en person som kan ta på sig rollen som ordförande. Vi vill också gärna ha med flera kvinnor i styrelsen.

Är du intresserad eller har du förslag på någon som du tror skulle kunna vara intresserad, tveka inte utan kontakta oss.

Hälsningar från valberedningen

Birgitta Fogdegård
carlfogde@gmail.com
0735-04 00 20

Thomas Blombäck
thomas.blomback@gmail.com
018-34 11 43 eller 0730-95 68 58

Eva Almtorp
almtorp@gmail.com
0705-87 65 34

Fler nyheter

Arkiv