I torsdag 15 september var Naturskyddsföreningen och UGF representanter med på Natur vandring kvällen.

Medlemmar var med och gick en runda på banan och vandringen var mycket uppskattad hälsar Mats Falk.

Syftet med naturvandringen va att inspirera oss att stärka golfupplevelsen samtidigt som vi får insikter i hur vi kan bevara och utveckla biologiska värden. Insatser kan bestå i att sätta upp holkar för vissa fågelarter, anpassa dammar för sjöfåglar, gynna pollinatörer, skapa ytor för ängsblomster mm.

Vill ni sponsra med Holkar ute på banan så uppskattas det verkligen av fåglarna. 

Maila in till Jonna på kansliet mailto:jonna@vassundagolf.se

Swisha 250 kr på 123 173 3815 och märk med Holk samt ert namn så blir ni tilldelade en Holk ute på banan. 

BLI MEDLEM

BOKA TID