Välj en sida

18 håls banans greener är samtliga fria från all is och snö vilket bådar gott inför säsongen! Det arbete som lagts ner på snöröjning under vintern har som synes gett resultat. 

Vår 9-håls vinterslinga är öppen för spel tillsvidare. Slingan sträcker sig över hålen 1-2-3-15-16-17-18-10-9. 

BLI MEDLEM

BOKA TID