Välj en sida

Under förra helgen har någon eller några sågat ner flera av enarna kring stenpartiet på hål 7. Detta är ingenting som klubbens ledning, styrelse eller banpersonal har beställt eller på något sätt stöttar utan ett rent sabotage med okänt syfte. Vi har givetvis polisanmält händelsen och kommer jobba för att hindra fler liknande incidenter. Detta innebär tråkigt nog en hel del extra arbete för golfklubben med en rad merkostnader som följd. Vi tvingas nu också hitta ett sätt att planera hålet för att det ska spelas så bra som möjligt under säsongen.

 

BLI MEDLEM

BOKA TID