Grey Tops

– Kamratliga spelaktiviteter för klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år.

Om oss

Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.
Säsongen 2020 hade föreningen 83 aktiva medlemmar som deltog i våra aktiviteter.

Se info om föreningens aktiviteter nedan samt på Grey Tops anslagstavla i klubbhuset. Om du har frågor kan du vända dig till någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelse

Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2019 består av fem personer –ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare två ledamöter. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet.

Vid årsmötet som normalt avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år.

Anders Egerot, ordförande
E-post Tel: 070-671 02 43

Inge Corse, kassör och vice ordförande
E-post Tel: 070-513 95 93

Einar Fridén, sekreterare och GKplus-ansvarig
E-post Tel: 070-4245898

Riitta Rautio, tävlingsansvarig
E-post Tel: 070-768 58 43

Ulf Svensson, tävlingsansvarig
E-post Tel: 070-294 53 15

Aktiviteter

Protokollet från årsmötet 2019 hittas här.
Som det ser ut just nu kommer årsmötet för 2020 att skjutas framåt till säsongstarten 2021, p.g.a. corona-pandemin.

Grey Tops Avslutningstävling spelades den 28:e september med 4-mannalag och löpande start.
Tävlingsformen var bästboll enligt nedanstående:
*   1 resultat räknades på hål 1-6
*   2 resultat räknades på hål 7-12
*   3 resultat räknades på hål 13-17
*   4 resultat räknades på hål 18

Resultatlistan hittas här.

Avgifter för 2020

  • Medlemsavgift: 30 kr (halverad p.g.a. pandemin)

  • Spelavgift, Veckospelet: 40 kr

  • Spelavgift Färgstopet: 40 kr

  • Övriga avgifter: Meddelas inför respektive aktivitet

Tävlingskalender

Klicka här för att komma till tävlingskalendern

Digitala hjälpmedel

För att vi alla lättare skulle kunna hantera den onormala situation som uppstått på grund av coronavirusets spridning rekommenderade vi starkt, att alla som hade en s.k. smartphone installerade nedanstående gratisappar:
   – MGBokning (tidbokning och även incheckning när du kommer till GK)
   –
ONTag (digitalt scorekort för dig och ditt sällskap)
   – Golf i Sverige (skapa digitalt scorekort för bana som inte är ansluten till ONTag)
   – Swish (möjlighet att skicka betalningar via telefonen).
Gå in på din internetbank så finns där anvisningar för hur
Swish och BankID installeras.

Veckospelet (tidigare 6 bästa rundorna)

Coronapandemin medförde att årets säsong inte blev som tidigare år. Vi erbjöd måndagsspel anpassat till rekommendationer från SGF (Svenska GolfFörbundet). Vi måste också följa de nya rutiner som Vassunda GK tagit fram med anledning av pandemin.

Grey Tops säsong 2020 startade med enbart sällskapsspel, men från och med måndagen den 6 juli var det tävling. Eftersom tävlingssäsongen blev kortare räknade vi 3 bästa rundorna (tidigare 6 bästa). Anmälan skedde via GIT på vanligt sätt.
Om så önskades kunde man vid anmälan ange att man önskade spela från annan tee än gul genom att kryssa i rutan ”Tee i HCP tävlingar”:
–   önskad tee (möjliga val för herrar blev då enligt nedan)
                         -70    gul
                          70+  fick då blå tee
                          75+  fick då röd tee
–   man kunde också ange tidig/sen start
Golfbil bokades direkt via receptionen.
Vi föredrog betalning via swish till 070 513 95 93 (Inge Corse), men hanterade även kontanter (ej lägre belopp än mynt på 10kr).

Färgstopet

Resultat för Färgstopet, som spelades måndagen den 31 augusti som poängbogey. Kenth Ohlsson tog sin 3:e inteckning i Färgstopet som därmed kommer att stanna hos honom. De första tio fick pris och dessutom var det närmast hål på hål 3 och hål 12. Ingen lagtävling.

GKplus-spel

Förhållningsreglerna för spel gällde även för GKplus-spelet.  Vi spelade 1 runda på Grönlunds GK, Friibergh GK, Ängsö GK, Sala-Heby GK och Burvik GK.

Utbyte med Uppsala GK

Även i år hade våra Grey Tops medlemmar möjligheten att spela på Upsala GK.
Det bokades totalt 4 torsdagar under maj, juni, augusti respektive september.

Anslagstavla

Just nu bana och klubb

Här hittar du info om läget vad som är öppet under perioden 1/11 2020 - 31/3 2021. Vi uppdaterar vartefter.AKTUELLTSpecialslinga om 9 hål* med vintergreener är öppen.Rangen är stängd.Vagnar och bilar är EJ tillåtna.Bokningsbart simulatorspel inomhus 7 dgr/vecka - Läs...

Uppstart för skogsröjarna

En ny säsong av skogsarbete närmar sig. Hoppas många ställer upp även i år. Som vanligt är detta ett frivilligt arbete med en chans att få en social stund med andra skogsröjande golfspelare, frisk luft, röra på kroppen och lite bankontakt under vintern. Vill du vara...

Grey Tops Avslutningstävling spelad 28/9

I Grey Tops avslutningstävling deltog 64 spelare, som delades in i 16st 4-mannalag. Tävlingsformen var bästboll där 1 resultat räknades på hål 1-6, 2 resultat på hål 7-12, 3 resultat på hål 13-17 och samtligas resultat på hål18. Temperaturen var ganska behaglig trots...

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2021

 

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR