Grey Tops

– Kamratliga spelaktiviteter för klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år.

Om oss

Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år och som har handicap 36 eller bättre. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.

Se info om föreningens aktiviteter nedan samt på Grey Tops anslagstavla i klubbhuset. Om du har frågor kan du vända dig till någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelse

Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2019 består av sex personer –ordförande, kassör, sekreterare, ytterligare två ledamöter samt en suppleant. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet.

Vid årsmötet som avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år.

Anders Egerot, ordförande
E-post Tel: 070-671 02 43

Inge Corse, kassör
E-post Tel: 070-513 95 93

Einar Fridén, sekreterare och GKplus-ansvarig
E-post Tel: 070-4245898

Riitta Rautio, tävlingsansvarig
E-post Tel: 070-768 58 43

Ulf Svensson, ledamot
E-post Tel: 070-294 53 15

Solveig Johansson, suppleant (tävlingsansvarig)
E-post Tel: 076-260 92 82 / 08-59255214

 

Aktiviteter

Vi tackar alla Grey Tops medlemmar för en trevlig säsong 2019.

Detaljer om nästa säsong kommer att presenteras här i början av april 2020.
Protokollet från årsmötet 2019 hittas här.

Avgifter för 2020

  • Medlemsavgift: 60 kr

  • Spelavgift, Veckospelet: 40 kr

  • Spelavgift Färgstopet: 40 kr

  • Övriga avgifter: Meddelas inför respektive aktivitet

Tävlingskalender

Klicka här för att komma till tävlingskalendern

Veckospelet – 6 bästa rundorna

Datum och detaljer om Grey Tops ordinarie tävlingssäsong 2020 är ännu inte bestämt.

Färgstopet

Datum för Färgstopet 2020 är ännu inte bestämt.

GKplus-spel

Datum och banor för gemensamt spel på annan GKplusbana under säsongen 2020 är ännu inte bestämda.

Säsongsavslutning Grey Tops

Inget datum bestämt för 2020-års Grey Tops säsongsavslutning, med årsmöte, prisutdelningar och gemensam middag.

 

Anslagstavla

Rangen öppen

Är rangen öppen - JA. Är vinterbanan öppen - JA.Är golfsimulatorerna öppna - JA.Kan man ta lektioner - JA.Är shoppen öppen - JA. Är verkstaden öppen  - JA.Finns kaffe - JA.VÄLKOMMEN!

Världshcp systemet- snart här

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen. Du som golfspelare...

Skogsröjning 2020

Skogsröjarna fortsätter sitt arbete varannan söndag. Här lite bilder från röjningen söndag den 19/1. Läs mer här om deras arbete! 

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2020

 

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR