Grey Tops

– Kamratliga spelaktiviteter för klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år.

Om oss

Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år och som har handicap 36 eller bättre. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.

Se info om föreningens aktiviteter nedan samt på Grey Tops anslagstavla i klubbhuset. Om du har frågor kan du vända dig till någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelse

Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2019 består av sex personer –ordförande, kassör, sekreterare, ytterligare två ledamöter samt en suppleant. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet.

Vid årsmötet som avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år.

Anders Egerot, ordförande
E-post Tel: 070-671 02 43

Inge Corse, kassör
E-post Tel: 070-513 95 93

Einar Fridén, sekreterare och GKplus-ansvarig
E-post Tel: 070-4245898

Riitta Rautio, tävlingsansvarig
E-post Tel: 070-768 58 43

Ulf Svensson, ledamot
E-post Tel: 070-294 53 15

Solveig Johansson, suppleant (tävlingsansvarig)
E-post Tel: 076-260 92 82 / 08-59255214

 

Aktiviteter

Vi tackar alla Grey Tops medlemmar för en trevlig säsong 2019.

Detaljer om säsongen 2020 kommer att presenteras i början av april.
Protokollet från årsmötet 2019 hittas här.

Avgifter för 2020

  • Medlemsavgift: 60 kr

  • Spelavgift, Veckospelet: 40 kr

  • Spelavgift Färgstopet: 40 kr

  • Övriga avgifter: Meddelas inför respektive aktivitet

Tävlingskalender

Klicka här för att komma till tävlingskalendern

Veckospelet – 6 bästa rundorna

Datum och detaljer om Grey Tops ordinarie tävlingssäsong 2020 är ännu inte bestämt.

Färgstopet

Datum för Färgstopet 2020 är ännu inte bestämt.

GKplus-spel

Datum och banor för gemensamt spel på annan GKplusbana under säsongen 2020 är ännu inte bestämda.

Säsongsavslutning Grey Tops

Inget datum bestämt för 2020-års Grey Tops säsongsavslutning, med årsmöte, prisutdelningar och gemensam middag.

 

Anslagstavla

Nya städtillfällen

Som tidigare nämnts så ställs städdagen in i dess nuvarande utformning. Istället kommer vi att via e-post eller hemsida informera om tidpunkt och omfattning av arbetsuppgifter som behöver utföras. Det står då var och en fritt att anmäla sitt intresse för dessa...

Viktigt från ordförande

På grund av Coronavirusets framfart har styrelsen beslutat att dels skjuta på vårmötet till dess smittofaran är över, dels ändra förutsättningarna för städdagen.StäddagenStäddagen ställs in i dess nuvarande utformning. Istället kommer Mårten eller Tomas att via e-post...

Vi öppnar banan 3:e april

Den varma vintern och den lovande vårprognosen gör att vi beslutat att öppna banan med sommargreener FREDAG den 3/4 klockan 09:00. Precis som alltid är det startförbud vid frost. Viktigt då att följa anvisningarna som banpersonalen sätter ut. Banpersonalen brukar...

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2020

 

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR