Grey Tops

– Kamratliga spelaktiviteter för klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år.

Om oss

Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.
Säsongen 2020 hade föreningen 83 aktiva medlemmar som deltog i våra aktiviteter.

Se info om föreningens aktiviteter nedan samt på Grey Tops anslagstavla i klubbhuset. Om du har frågor kan du vända dig till någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelse

Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2019 består av fem personer –ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare två ledamöter. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet.

Vid årsmötet som normalt avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år.

Anders Egerot, ordförande
E-post Tel: 070-671 02 43

Inge Corse, kassör och vice ordförande
E-post Tel: 070-513 95 93

Einar Fridén, sekreterare och GKplus-ansvarig
E-post Tel: 070-4245898

Riitta Rautio, tävlingsansvarig
E-post Tel: 070-768 58 43

Ulf Svensson, tävlingsansvarig
E-post Tel: 070-294 53 15

Aktiviteter

Vi har haft ett digitalt årsmöte för säsongen 2020.
Mötet hölls den 5 mars 2021 och protokollet hittas här.

Precis som förra säsongen kommer vi att starta med enbart sällskapsspel, p.g.a. corona-pandemin.
Första speldagen på säsongen 2021 blir måndagen den 26 april.
SGF har förbjudit användning av GIT tävling, vilket innebär att det blir lite annorlunda rutiner för sällskapsspelet.
Alla som var medlemmar i Grey Tops under 2020 kommer att få e-post med möjlighet att anmäla sig till måndagsspelet.
Ni svarar helt enkelt på detta meddelande och anger namn, GolfID samt önskemål om tidig eller sen starttid.
Om ni inte varit medlemmar under 2020, men önskar vara med denna säsong skickar ni e-post till någon i styrelsen.
Inga avgifter kommer att tas ut förrän tävlingssäsongen kommer igång (gäller även medlemsavgiften).

Avgifter för 2020

  • Medlemsavgift: 30 kr (halverad p.g.a. pandemin)

  • Spelavgift, Veckospelet: 40 kr

  • Spelavgift GTbogey: 40 kr

  • Övriga avgifter: Meddelas inför respektive aktivitet

Tävlingskalender

Klicka här för att komma till tävlingskalendern

Digitala hjälpmedel

För att vi alla lättare ska kunna hantera den onormala situation som uppstått på grund av coronavirusets spridning rekommenderar vi starkt, att alla som har en s.k. smartphone installerar nedanstående gratisappar:
   – MGBokning (tidbokning och även incheckning när du kommer till GK)
ONTag (digitalt scorekort för dig och ditt sällskap)
Golf i Sverige (skapa digitalt scorekort för bana som inte är ansluten till ONTag)
   – Swish (möjlighet att skicka betalningar via telefonen).
Gå in på din internetbank så finns där anvisningar för hur
Swish och BankID installeras.

Veckospelet, 6 bästa rundorna

Coronapandemin medför att även årets säsong, tyvärr, startar med enbart sällskapsspel. Vi erbjuder måndagsspel anpassat till rekommendationer från SGF (Svenska GolfFörbundet). Vi måste också följa de rutiner som Vassunda GK tagit fram med anledning av pandemin.

Vi räknar med att det kommer att vara många speltillfällen kvar då tävlingssäsongen kommer igång. Detta innebär att vi återgår till att räkna de 6 bästa rundorna under säsongen.
Om så önskas kan herrar vid anmälan ange att man önskar spela från annan tee än gul genom att kryssa i rutan ”Tee i HCP tävlingar”:
–   önskad tee (möjliga val för herrar blir då enligt nedan)
-70    gul
70+  får då blå tee
75+  får då röd tee
–   man kan också önska tidig/sen start
Golfbil bokas direkt via receptionen.
Vi föredrar betalning via swish till 070 513 95 93 (Inge Corse), men hanterar även kontanter (ej lägre belopp än mynt på 10kr).

GTbogey

GTbogey (som ersätter Färgstopet) kommer att spelas måndagen den 30 augusti som poängbogey. Ingen lagtävling vid detta tillfälle.

GKplus-spel

Förhållningsreglerna för spel gäller även för GKplus-spelet.  Vi kommer att spela 1 runda på olika GKplusbanor under säsongen. Banor och veckodagar är ännu inte bestämt. Einar Fridén kommer att skicka inbjudan i god tid innan speltillfällena.

Utbyte med Uppsala GK

Tyvärr blir det inget torsdagsspel på Upsala GK denna säsong.

Anslagstavla

Just nu bana, range och klubb

Just nu bana, range och klubb

AKTUELLT 18 hål med sommargreener öppna! Första start 09:00 varje dag. Rangen är öppen. Nytt betalsystem på rangen. Du som har SOLO-kort får detta omkodat i receptionen. Övningsgreener öppna. Bilar är EJ tillåtna. Vagnar tillåtna. Receptionen och shoppens öppettider...

Sabotage

Sabotage

Under förra helgen har någon eller några sågat ner flera av enarna kring stenpartiet på hål 7. Detta är ingenting som klubbens ledning, styrelse eller banpersonal har beställt eller på något sätt stöttar utan ett rent sabotage med okänt syfte. Vi har givetvis...

Skidspår på GK

Skidspår på GK

I samarbete med Vassunda IF har vi nu maskindragna spår runt om golfbanan. Starten går från parkeringen och rundan runt golfbanan är ca 6 km lång. Utöver det finns det diverse extraspår om ca 2 km.För aktuell spårstatus hänvisar vi till SKIDSPÅR.SE(Uppdateras...

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2021

 

BLI MEDLEM

BOKA TID