Grey Tops

– Kamratliga spelaktiviteter för klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år.

Om oss

Grey Tops är en sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år och som har handicap 36 eller bättre. Make/maka eller sambo till medlem i Grey Tops äger rätt att deltaga oavsett ålder. Ändamålet är att under kamratliga och ej för hårt men dock reglerade former träffas och spela golf.

Se info om föreningens aktiviteter nedan samt på Grey Tops anslagstavla i klubbhuset. Om du har frågor kan du vända dig till någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelse

Grey Tops har en styrelse som fr.o.m. hösten 2018 består av sex personer –ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare två ledamöter. Styrelsen handhar föreningens ekonomi och ansvarar för alla arrangemang och för den erforderliga kontakten med klubbkansliet.

Vid årsmötet som avhålles vid spelsäsongens slut väljs varje år ordförande för ett år och halva antalet av styrelsens övriga ledamöter för en period av två år.

Inge Corse, ordförande
E-post Tel: 070-513 95 93

Elisabet Berglöf, GKplus-ansvarig
E-post Tel: 070-825 29 69

Einar Fridén, sekreterare
E-post Tel: 070-4245898

Solveig Johansson, tävlingsansvarig
E-post Tel: 076-260 92 82 / 08-59255214

Riitta Rautio, kassör
E-post Tel: 070-768 58 43

Sven-Erik Stjernlöf, ledamot
E-post Tel: 070-7832318

Aktiviteter

Avgifter för 2019

  • Medlemsavgift: 60 kr
  • Spelavgift, Veckospelet: 40 kr
  • Spelavgift Färgstopet: 40 kr
  • Övriga avgifter: Meddelas inför respektive aktivitet

Tävlingskalender

Klicka här för att komma till tävlingskalendern

 

Veckospelet – 6 bästa rundorna

Grey Tops ordinarie tävlingssäsong 2019 startar måndagen den 29 april med första spelomgången i Veckospelet. Vi inleder kl 08.00 med en Kick-Off där vi berättar om säsongsupplägget och ev. nya golfregler. Kl 09.00, slaggolf med ”kanonstart”.

De därpå följande spelomgångarna i Veckospelet avgörs, förutom vid Färgstopet, som slaggolf med ”kanonstart” måndagar kl 09.00. Ingen lagtävling vid Färgstopet samt avslutande spelomgången den 16 september. Veckospelet avslutas, efter 21 omgångar, måndagen den 16 september.

Anmälan till tävling senast fredagar kl 09.00 endast via Min Golf. Anmälan vid start senast kl 08.30 på tävlingsdagen.

Priser till de 3 främsta individuellt (200/150/100) och 2 främsta i lagtävlingen (3 spelare/lag) (150/100kr) per spelare i lag 2). Dessutom utlottas 3 individuella priser (lunchkupong). Slutpriser till de 20 främsta.

Resultat vid KM-Hcp får räknas in i ”6 bästa rundorna”.

Resultat Grey Tops 21

Färgstopet

Färgstopet spelas måndagen den 26 augusti som poängbogey. Anmälan endast via Min Golf. Start sker från 1:a och 10:e tee, med första start kl 08.00. Prisutdelning sker snarast efter tävlingens slut.

Det blir tio individuella priser och därtill ”närmast mittlinjen” (hål 17) samt ”närmast hål” (hål 12). Priser till bästa dam resp. herre. Ingen lagtävling.

GKplus-spel

Nu återstår bara vår gemensamma avslutning på Vassunda onsdagen den 18 september. Det blir en tremanna-scramble med gemensam start kl 09.00. Vi sätter ihop lagen så att det blir så rättvist som möjligt. Därför behöver vi ha din anmälan snarast med ditt namn och Golf-ID samt den här gången behövs även ditt exakta hcp. Startavgift som vanligt 30 kr som går till ”dagens” scramble. Om du redan är anmäld men inte har uppgett ditt hcp så vore det alldeles förträffligt om du kunde maila elisabet.berglof@gmail.com. Lagindelningen kommer att skickas ut i god tid före spelet.

På avslutningen meddelas även vem som är Årets GKplusmästare.

Säsongsavslutning Grey Tops

2019-års Grey Tops säsong avslutas måndagen den 30 september på sedvanligt sätt med en lottad scramble ”kanonstart” kl 12.00, följt av årsmöte och prisutdelning kl 17.00 och middag kl. 18.00.

Anslagstavla

Vi behöver dig

Vi står inför en generationsväxling och behöver nya krafter i arbetet med att utveckla vår golfklubb. Valberedningen arbetar med att ta fram ett förslag på styrelse till höstmötet i december. Styrelsen kan bestå av 9 personer, ordförande och 8 ledamöter. De vi söker...

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

Köp Golfhäftet 2019
v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA TID