Den pågående pandemin har försatt oss i ett moment 22 vad gäller höstmötet. Stadgarna säger att det skall hållas före december månads utgång samtidigt som nuvarande regler inte medger möten med fler än åtta personer.
Efter diskussioner i styrelsen och rådslag med Terry Carlbom har vi kommit fram till att denna ’force majeure’ situation tvingar oss till ett annorlunda mötesformat för att så långt det är möjligt leva upp till den demokratiska andan i stadgarna. KLICKA HÄR för att ta del av Terrys analys av styrelsens beslut.

Vårt förslag är följande:

  1. Den som vill delta i det anpassade ”höstmötet” och/eller ha dokumentation anmäler detta SENAST DEN 22/11 via detta formulär: KLICKA HÄR 
  2. Dokumentationen skickas ut den 23 november. 
  3. Frågor rörande den dokumentation som skickas ut samt eventuella egna förslag till beslut skall vara styrelsen tillhanda SENAST DEN 27/11 enligt instruktioner som medföljer utskicket av handlingarna.
  4. Styrelsen, tillsammans med interimordföranden för höstmötet, besvarar frågorna och sammanställer förslag till beslut. Detta görs via ett formulär där medlemmarna kan rösta ja eller nej till varje fråga (jämför förfarandet när vi röstade om slingändring). Detta skickas ut via mail senast den 4 december.
  5. Medlemmarna* avlägger sina röster via ovan nämnda formulär SENAST DEN 8/12
  6. De valda ordförande, justeringsmännen och sekreterare sammanställer resultatet och skriver protokoll.

I länken under punkt 1 ber vi dig besvara om detta förfarande är godtagbart, att Terry Carlbom väljs till interimistisk ordförande för mötet, om du önskar dokumentation samt om du önskar delta i mötet. Vi behöver svaret senast den 22 november.

Styrelsen via
Lars Andersson
Ordförande

* Medlem som är röstberättigad måste vara 15 år fyllda. 

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR