Den varma vintern och den lovande vårprognosen gör att vi beslutat att öppna banan med sommargreener FREDAG den 3/4 klockan 09:00. 

Precis som alltid är det startförbud vid frost. Viktigt då att följa anvisningarna som banpersonalen sätter ut. Banpersonalen brukar lägga ut aktuellt läge på klubbens Facebooksida. 

Tidsbokningen är öppen redan nu med bokningsbara tider från klockan 09:00 den 3/4. Pegränna före 09:00 från och med den 4/4. Från och med den 20/4 öppnar vi tidsbokningen från 06:00. 

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR