Upplands Juniortour gör comeback och här presenteras årets upplägg. Ni har mer information nedan och det går även att nå ytterligare information via UGFs hemsida. Tävlingarna kommer också successivt att läggas upp på Min Golf.

Kort bakgrund:

Efter ett uppehåll så är nu Upplands Juniortour tillbaka för säsongen 2020! I vanliga fall riktar sig Upplands Juniortour till spelare som ännu inte är redo att spela ”scratch”-tävlingar. Touren vill ge dessa spelare en möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet. I år är dock inte ett vanligt år givet den situation vi nu upplever med covid-19. I och med att alla distriktsöverskridande tävlingar är på paus till åtminstone 30/6 så har vi i år beslutat att köra Touren lite annorlunda och ni har en närmare beskrivning av årets upplägg nedan.

Klassindelning och spelform:

Juniortouren är uppdelad i fyra klasser. 

A-klass pojkar: hcp upp till 9,9, spel från vit tee.
A-klass flickor: hcp upp till 9,9, spel från blå tee.
B-klass pojkar: hcp 10,0-36,0, spel från gul tee.
B-klass, flickor: hcp 10,0-36,0, spel från röd tee.

Spelformen för A-klass är slagtävling scratch, medans spelformen för B-klass är slaggolf med hcp (med max antal slag).

Spelplatser:

16/5 Älvklarleby GK
31/5 Upsala GK
14/6 Öregrunds GK
28/6 Vassunda GK 
29/8 Enköping GK
20/9 Grönlund GK 

SGF håller också på att söka efter ytterligare spelplatser för maj/juni månad för att ge ytterligare möjligheter till spelande. Tävlingarna kommer att ligga på mingolf.

Antal deltagare, anmälan och anmälningsavgift:

Givet rådande restriktioner som följd av covid-19 så får totalt sett varje tävlingstillfälle enbart innehålla 48 spelande juniorer eller 12 per klass. Skulle en klass inte bli full så kommer dessa platser att omfördelas till en annan klass. I de fall då det totala anmälda antalet juniorer överstiger 48 så kommer tilldelning av plats att ske via lottning. Om en junior har anmält sig till en tävling men inte blivit tilldelad en plats, så kommer den junioren att ha förtur om vid ett senare speltillfälle om det tillfället har en överanmälan (d.v.s. mer än 48 juniorer). Ovan förvarande används i år för att ge alla våra juniorer samma möjligheter till att tävla. Anmälningsavgiften är SEK 100 för varje spelomgång. 

Vassunda Golfklubb står för anmälningsavgifter.

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA TID