Ett omfattande och angeläget frivilligt arbete sker på många områden inom Vassunda GK. Det kan gälla bollplockning, klippning av fairways, bunkerunderhåll, rensning av dammar, underhållsarbeten, skogsröjning, administration och mera.

Den här dagen kör Ulf Larson bollplockningsmaskinen. Tillsammans med Ragnar Palm, John Duffy och Göran Swenson svarar Ulf för bollplockningen i ett rullande schema med huvudansvar var fjärde vecka. Under högsäsong så plockas det bollar 3-4 ggr i veckan. Vi större tävlingar, frekventa träningar och utbildningar kan det även bli oftare. Ca en halv miljon bollar slås på rangen varje säsong!

”Det är vilsamt och bekymmersfritt att tuffa runt med bollplockningsmaskinen”, säger Ulf och jämför med när han var yrkesverksam som helikopterpilot på Grönland. ”Man känner att man gör något värdefullt för klubben, för det är ju min klubb. Det bidrar även till en fin kamratskap”, säger Ulf.

”Givetvis bidrar de frivilliga insatserna till att hålla driftskostnaderna nere. En av anledningarna till att klubben har en god ekonomi är just det frivilliga arbetet. Man ska heller inte glömma att klubbkänslan och gemenskapen ökar när medlemmarna träffas utanför själva golfspelet. Från styrelsens sida är vi oerhört tacksamma och uppskattar allt frivilligt arbete som medlemmarna utför”, säger Urban Strömqvist, ordförande i Vassunda GK.

På rangen är ca 7500 bollar i omlopp. De har lite olika ålder och nya bollar kommer nästa säsong. Rangen är en viktig intäktskälla. Med betalkort eller bollkort är det enkelt att plocka till sig en bollhink. Ju mer man laddar bollkortet desto billigare blir det. 

Hittar Du en logomärkt rangeboll någon annanstans än på rangen, ja då har den kommit fel. Hjälp till att återbörda den till sin hemvist.

Det kommer fler inslag om det frivilliga arbetet.

(Text och bild: Sören Densjö)

BLI MEDLEM

BOKA TID