Klubbuppdrag

Här hittar du all information om vilka olika ideella uppdrag som klubben behöver ha hjälp med. 

Därför behövs du i klubbens arbete

Städ/klubbavgift

Städ/klubbavgift är en avgift på 300 kr (2019) som du som medlem debiteras i det fall att du inte väljer att delta i någon av våra arbets & städdagar under året, och/eller några andra ideella uppdrag. Avgiften debiteras direkt efter höstens sista städdag som 2020 infaller någon gång i oktober. När städ och arbetsdagar är planerade för 2020 kommer dessa att läggas upp i kalendern.

Klubben är helt beroende av en mängd ideella insatser allt ifrån styrelsearbete till fairwayklippning och juniorträning. Är du intresserad av att hjälpa till i någon form är du välkommen att höra av dig via mail till kansliet.  Det finns som sagt en hel del olika typer av uppgifter. Arbetet att lista dessa nedan pågår och ambitionen är att få detta klart under vintern 2020. 

Uppdrag 2020


Bunkergruppen 

Varannan måndag arbetar fem medlemmar med att rensa ogräs och kratta i hälften av bunkrarna. Krattningen görs med maskin.
Den andra måndagen är fem andra medlemmar ute och sköter den andra hälften av bunkrarna. Start kl 14.00 och klart senast 16.00. Många medlemmar har gjort ett fint arbete med detta i många år och flera håller fortfarande på.
Men vi behöver vara ytterligare sex personer för att arbetet ska gå fortare och bli enklare.
Meddela att du vill vara med till Olle Perols – Klicka här!

Fairwayklipparna
Klipper fairway måndag, onsdag och fredag mellan 05:30 och 09:00 enligt schema. Samordnare är Inge Corse. 
Telefon: 
MAIL

Skogsröjarna
Skogsröjargänget som gör precis det som namnet säger har sin verksamhet på vintern. Klicka här för info om tider och datum för vintern 2019/2020. 

Vi behöver hjälp med bollplockning
Kan du tänka dig att delta i klubbens ideella arbete genom att plocka bollar på rangen? Du blir då schemalagd att plocka ca 3-5 ggr/vecka ca var 4:e till var 6:e vecka. 
Anmäl ditt intresse här!

Dammgruppen
Mer info kommer

Snöröjare
Mer info kommer

Styrelse & Kommittéarbete
Till 2020 behöver vi tillsätta fler personer i våra olika kommittéer. Just nu finns vakanta platser i följande kommittéer:
Juniorkommittén
Marknadskommittén
Tävlingskommittén
Klubbhuskommittén

Kontakta kansliet om du är intresserad av att ingå i någon av dessa grupper eller om du vill veta mer om vad arbetet innebär. 
Mail
Tel: 018-57 20 40

Anslagstavla

Samlar bollar som varit i luften

Samlar bollar som varit i luften

Ett omfattande och angeläget frivilligt arbete sker på många områden inom Vassunda GK. Det kan gälla bollplockning, klippning av fairways, bunkerunderhåll, rensning av dammar, underhållsarbeten, skogsröjning, administration och mera.Den här dagen kör Ulf Larson...

Vi behöver dig

Vi behöver dig

Vi står inför en generationsväxling och behöver nya krafter i arbetet med att utveckla vår golfklubb. Valberedningen arbetar med att ta fram ett förslag på styrelse till höstmötet i december. Styrelsen kan bestå av 9 personer, ordförande och 8 ledamöter. De vi söker...

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2020

 

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA TID