Årets golfsäsong har förutsättningar att bli historisk!

Coronaviruset satte begränsningar och tvingade oss ändra på mycket. Det har du säkert märkt i form av bl. a. uteblivna tävlingar, att flaggan skall sitta i koppen hela tiden, att det inte finns några bolltvättar eller krattor, att vi försöker få så många som möjligt att registrera sig via appen On Tag. Detta till trots har glädjande nog golfspelandet ökat kraftigt. Vi ser närmast en fördubbling av spelade rundor jämfört med fjolåret. Detta beror på att gamla medlemmar spelar flitigare än tidigare, nya medlemmar samt ökat antal gäster.
Tillströmningen har haft en positiv effekt på vår tidigare relativt ansträngda ekonomi. Det konsoliderade resultatet t o m maj är drygt 500 tkr bättre än förra året!

Det ökade trycket på banan medför emellertid ett antal utmaningar som vi gemensamt måste hantera:

  • Många fyrbollar, samt nya oerfarna spelare kan innebära att spelet blir långsammare. Jag ber dig visa tålamod med detta och att hjälpa gäster och nya medlemmar så att de känner sig välkomna och vill återkomma eller fortsätta som medlem i vår fina klubb. Under de mest bokade tiderna har vi engagerat frivilliga banvärdar som skall medverka till att spelet flyter smidigt.
  • Utnyttjandet av rangen har ökat dramatiskt vilket innebär att vi vissa dagar plockar bollar tre gånger samt att du ibland får vänta på en plats. Vi ser inga snabba åtgärder för att lösa detta utan vädjar till ditt tålamod och överseende.
  • Trycket på receptionen har ökat beroende på fler spelare men till stor del på det nya hcp systemet som genererar många frågor och viss irritation. Här är vi helt i händerna på golfförbundet. Urban Strömqvist och Eva Mandal har under våren på ett förtjänstfullt sätt ställt upp och avlastat Helena och Mårten i receptionen. För att de inte ska behöva tillbringa hela sommaren i receptionen har vi nu anställt Sanna och Max som kommer att jobba i receptionen under sommaren.
  • Förutom alla andra uppgifter har Mårten ökat utbildningsverksamheten med drygt 50% vilket medför att han av naturliga skäl inte är lika tillgänglig för medlemmarna som tidigare.

Restaurangen
Då det är svårt att få lönsamhet i restaurangverksamheten kom vi inför säsongen överens med restauratören att minska på öppettiderna. Detta har emellertid medfört en hel del klagomål från medlemmar och gäster. Därför förlängs öppettiderna från och med den 15 juni. För att om möjligt få ökad trafik till restaurangen lägger vi samtidigt under en försöksperiod om banan så att man startar på nuvarande hål 10 och avslutar på nuvarande hål 9. Vår förhoppning är att fler skall utnyttja restaurangen så att det även i framtiden finns ekonomi till längre öppettider.

Banan
Vintern har varit snäll mot banan och både fairways och greener är därför i utmärkt skick.
För att öka jämnheten i bollrullen på greenerna vältas de fem gånger per vecka.
Arbetet med bunkern på hål 2 har p g a speltrycket tagit längre tid än planerat men skall vara klart inom kort. Tee på hål 6 kommer att renoveras/byggas om så snart arbetet med bunkern är klar.
På hål 10 skall vi flytta fram gul tee till nuvarande röd och röd till till nuvarande orange. Som redan tidigare planerats skall enbusken och björken 140 m före green till vänster tas bort liksom enbuskarna mitt i banan 60 m före green. Inget av detta påverkar slopevärdet.  

Shoppen
Du har väl noterat att vår shop har fyllts med nyheter. Genom att köpa kläder med klubbens logotype gör du en dubbelt god gärning – reklam för och ekonomiskt stöd till klubben.

Tävlingar
Från och med den första juli upphäver golfförbundet nu gällande tävlingsförbud. Detta innebär för vår del att tävlingsverksamheten startar. Mer om detta kan du läsa på klubbens hemsida.

Ett stort tack till alla er frivilliga som ställt upp och jobbat för att få banan och lokaler i bra skick samt den dagliga verksamheten att flyta på trots det ökade speltrycket. Tack.

Slutligen vill jag återigen be dig ha överseende med att du ibland får vänta och att alla på och kring banan inte alltid agerar som du önskar. Hjälp dem tillrätta och visa att vi är en klubb där vi bryr oss och är mån om gäster och medlemmar.

En riktigt skön golfsommar önskar

Lars Andersson
Ordförande Vassunda GK

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA TID