Årets golfsäsong lider mot sitt slut och vi kan konstatera att den blev historisk!

Trenden med vikande medlemsantal i Sveriges golfklubbar har nu vänt. Såväl antalet spelare som antalet rundor per spelare har ökat dramatiskt. För vår del har medlemsantalet ökat med ca 20% och är nu uppe i 1150. Medlemmarna har fördubblat sitt spel och greenfeegästerna har ökat med ca 70%. Speciellt glädjande är att så många juniorer har deltagit i våra utbildningar och tagit grönt kort. Det bådar gott inför framtiden!

Detta är naturligtvis oerhört positivt och stimulerande, inte minst för vår ekonomi. Vi ges nu möjligheter att vidta nödvändiga förbättringsåtgärder som tidigare fått läggas på is p g a ansträngd ekonomi. 

Det ökade spelet har också pressat personal, frivilligarbetare och inte minst ökat slitaget på banan. Tack vare extraordinära insatser av alla har verksamheten trots allt kunnat hållas igång på ett utmärkt sätt för vilket jag verkligen vill uttrycka min beundran och tacksamhet.

Möjligen tycker några att det är svårare att med kort varsel boka tid eller att tempot på banan blivit lägre. Det förra är en ofrånkomlig konsekvens av ökat spel men jämfört med många andra klubbar är det fortfarande relativt lätt att med kort varsel hitta en speltid hos oss. Att boka ihop två- till fyrbollar får vi nog i framtiden vänja oss vid. Det ökar inte bara tillgängligheten utan skapar möjlighet att träffa nya intressanta personer.

För att öka speltempot har vi under den senare delen av säsongen använt oss av banvärdar. Vi jobbar just nu på fler åtgärder som skall introduceras nästa säsong för att få spelet att flyta friktionsfritt.

I spelarundersökningar får vi generellt höga betyg. Det som har varit mindre bra är restaurang, bunkrar och tees.

Som ni alla vet gjorde vi under sommaren ett test med att kasta om slingorna för att öka flödet till restaurangen. I uppföljningen, som besvarades av en tredjedel av medlemmarna, tyckte 53% att vi skulle spela banan som tidigare, 37% att vi skulle permanenta omläggningen och för 10% spelade det ingen roll. 

Förutom medlemsvård och utbildning är våra prioriteringar inför nästa år:

  • Förbättra service och trivsel i och kring restaurang. Vi har skrivit kontrakt med en ny restauratör och viss ombyggnad av restaurangen med dess omgivning ska ske under vintern. Nästa år går man från nian via restaurangen till tian och kan då erbjudas ett bättre utbud än det som hittills funnits i kiosken.
  • Renovering av tees. De som står på tur är 8, 11, 14, 12, 3, 4 och 7.
  • Under året har bunkern på hål 2 genomgått en totalrenovering samt de flesta övriga bunkrar kantskurits. Förbättringen av bunkrarna fortsätter nästa år med byte av sand och omformning av bunkerbottnar.
  • Underhåll av fastigheter som bland annat innebär reparation av tak på klubbhuset.

 När du kommer tillbaka nästa säsong möter du alltså en bana och klubb som fått en rejäl ansiktslyftning.

 Sommarsäsongen är över men hos oss startar nu vintersäsongen med möjlighet till simulatorspel och träning med Mårten.

Till sist hoppas jag att vi alla gemensamt gör vårt bästa för att medverka till att ge våra ledord TRIVSEL, GEMENSKAP, TILLGÄNGLIGHET, KVALITET verkligt innehåll. 

/Lars Andersson
Ordförande

BLI MEDLEM

BOKA TID