Ordförandebrev december 2020

Det märkliga året 2020 då ingenting var som vanligt lider mot sitt slut.

För vår del innebar det att både vår- och höstmötet inte kunde genomföras med fysiska möten. För att så långt som möjligt uppfylla kraven i våra stadgar frågade vi medlemmarna via e-post om mötet kunde genomföras med frågeformulär och röstning via e-post. Samtliga medlemmar som svarade sade ja till detta. I det frågeformulär som sedan skickades ut till de som önskade delta i ”mötet” kunde deltagarna rösta ”ja”, ”nej” eller avstå från att rösta. Förslagen (frågorna) omfattade de som normalt ställs i fysiska årsmöten. Någon enstaka deltagare avstod från att rösta i vissa frågor medan alla de andra ställde sig positiva till de förslag som lagts fram. Eftersom svaren var så enhälliga känner jag som ordförande att vi med gott samvete kan hävda att vi med gott resultat handlat enligt andan i våra stadgar.

En annan effekt av pandemin har varit att golfandet nått en nivå som man får gå tillbaka till 80-talet för att hitta. För oss har det haft en rad positiva effekter såsom att medlemsantalet ökat med ca 20% och är nu uppe i 1150, intäkterna från gästande spelare har ökat med 80% och rangens utnyttjande med 70%. Allt detta har en mycket positiv effekt på vår ekonomi och vi kommer i år att redovisa ett mycket starkt resultat. Klubben har en checkkredit som tidigare år började användas i augusti medan vi i år kommer att ligga på plus året ut.
Ökat antal medlemmar som var och en spelat fler rundor än tidigare ökar inte bara ”slitaget” på banan utan också på maskiner och personal. Ett stort antal utbildningstillfällen för ungdomar, grönt kort kurser och träningar för etablerade spelare har genomförts vilket ställt stora krav på Mårten men också givit kraftigt ökade intäkter. Trots den kraftigt ökade belastningen vågar jag påstå att verksamheten har genomfört på ett för medlemmar och gäster utmärkt sätt.

Tack all personal och volontärer som gjorde detta möjligt.

Även om vintermörkret nu lägger sig över banan och begränsar möjligheten till spel till någon timme mitt på dagen finns fortfarande möjlighet till både träning och spel på andra tider. Anmäl dig till träning hos Mårten eller utmana någon kompis på en 18-hålsrunda i en av våra två simulatorer. Du bokar tid på vår hemsida.

I god tid innan säsongstart återkommer jag med mer information om alla nyheter ni kommer att möta men innan dess önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år då vi genom att vaccinera oss åter kan återgå till normala rutiner.

Lars Andersson
Ordförande

BLI MEDLEM

BOKA TID