Kommittéer

– Engagerade medlemmar utvecklar klubben, skapar trivsel och anordnar aktiviteter.

Glädje och trivsel

Vassunda GK:s kommittéer månar om medlemmarna och skapar en trivsam miljö och aktiviteter för alla spelare. Klicka på plustecknet för den kommitté du önskar mer information om samt vilka som ingår för året.

Vill du också engagera dig, kontakta respektive kommittéordförande alternativt kansliet.

Bankommittén

Om bankommittén

Syftar till att sköta och vidareutveckla banan med tillhörande övningsområden till en kvalitet som motsvarar de bästa banorna i distriktet. 

Ordförande 2021

Tomas Jansson
070-643 65 78

Övriga medlemmar 2021

Mårten Nord
070-492 35 52

Patrik Kårbro
072-734 31 47

Mikael Melin
070-656 30 70

Christer Nilsson
070-840 57 96

Juniorkommittén

Om juniorkommittén

Verksamhet för barn och ungdomar som skapar förutsättningar för golfintresse, utveckling, tävling och livslångt idrottande.

Ordförande 2021

Per-Åke Henriksson
070-229 18 48

Övriga medlemmar 2021

Patrik Berglund
070-471 34 21

Thomas Holm
070-518 97 35

Mårten Nord 
0704 – 92 35 52

Damkommittén

Om damkommittén

Ansvarar för aktiviteter för klubbens alla damer, oavsett ålder och spelnivå, bland annat onsdagsgolf då vi spelar golf under avspända och trevliga former.

Ordförande 2021

Sanna Mareniusson
070-276 27 17

Övriga medlemmar 2021

Madelaine Svedbäck
070-655 38 13

Angela Vesterlund
073-642 13 30

Fastighetskommittén

Om Fastighetskommittén

Syftet med klubbhuskommittén är att klubbens egna medlemmar på frivillig basis gör en del underhåll och förskönande åtgärder i och runt klubbhuset.

Ordförande 2021

Åke Andersson
070-603 17 47

Övriga medlemmar 2021

Tomas Jansson
070-643 65 78

Mårten Nord
070-492 35 52

Om seniorkommittén

Svarar för att seniormedlemmarna ges möjlighet att utöva och utveckla sitt golfspel samt får en social, meningsfull och stimulerande fritid.

Ordförande 2021

Mileva Lundgren
0739-73 78 75

Övriga medlemmar 2021

Vakant

Marknads & medlemskommittén

Om marknadskommittén

Marknads och medlemskommittén ansvarar för att
– utveckla golfklubbens sponsorverksamhet där företag kan synas och skapa nya affärsmöjligheter. 
– golfklubben har en bra rekrytering och återväxt av medlemmar samt en plan hur vi ska behålla dessa. 

Ordförande 2021

Stefan Helander
073-912 88 30

Övriga medlemmar 2021

Annika Waller
073-820 47 34

Sören Densjö
070-585 05 25

Jan-Gunnar Nergård
070-874 70 28

Mårten Nord, Klubbchef
0704-9235520

 

Tävlingskommittén

Om tävlingskommittén

Planerar och genomför klubbens tävlingsprogram som ger medlemmar möjlighet att tävla och lära känna nya personer på klubben.

Ordförande 2021

Urban Strömqvist
070-546 36 31

Övriga medlemmar 2021

Mileva Lundgren
073-973 78 75

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2021

 

BLI MEDLEM

BOKA TID