Kommittéer

– Engagerade medlemmar utvecklar klubben, skapar trivsel och anordnar aktiviteter.

Glädje och trivsel

Vassunda GK:s kommittéer månar om medlemmarna och skapar en trivsam miljö och aktiviteter för alla spelare. Klicka på plustecknet för den kommitté du önskar mer information om samt vilka som ingår för året.

Vill du också engagera dig, kontakta respektive kommittéordförande alternativt kansliet.

Bankommittén

Om bankommittén

Syftar till att sköta och vidareutveckla banan med tillhörande övningsområden till en kvalitet som motsvarar de bästa banorna i distriktet.

Ordförande

Patrik Kårbro
072-734 31 47

Övriga medlemmar

Mårten Nord
070-492 35 52

Mikael Melin
070-656 30 70

Christer Nilsson
070-840 57 96

Juniorkommittén

Om juniorkommittén

Verksamhet för barn och ungdomar som skapar förutsättningar för golfintresse, utveckling, tävling och livslångt idrottande.

Ordförande

Erik Moström
0735-222 333

Övriga medlemmar

Patrik Berglund
070-471 34 21

Gustav Malmström
070-170 79 04

Mårten Nord 
0704 – 92 35 52

Damkommittén

Om damkommittén
Ansvarar för aktiviteter för klubbens alla damer, oavsett ålder och spelnivå, bland annat onsdagsgolf då vi spelar golf under avspända och trevliga former.

Ordförande

Sanna Mareniusson
070-276 27 17

Övriga medlemmar

Madelaine Svedbäck
070-655 38 13

Angela Vesterlund
073-642 13 30

Fastighetskommittén

Om Fastighetskommittén
Syftet med klubbhuskommittén är att klubbens egna medlemmar på frivillig basis gör en del underhåll och förskönande åtgärder i och runt klubbhuset.

Ordförande

Åke Andersson
070-603 17 47

Övriga medlemmar

Tomas Jansson
070-643 65 78

Mårten Nord
070-492 35 52

Om seniorkommittén
Svarar för att seniormedlemmarna ges möjlighet att utöva och utveckla sitt golfspel samt får en social, meningsfull och stimulerande fritid.

Ordförande

Anders Egerot
070-671 02 43

Övriga medlemmar

Inge Corse
070-513 95 93

Marknads & medlemskommittén

Om marknadskommittén
Marknads och medlemskommittén ansvarar för att
– utveckla golfklubbens sponsorverksamhet där företag kan synas och skapa nya affärsmöjligheter.
– golfklubben har en bra rekrytering och återväxt av medlemmar samt en plan hur vi ska behålla dessa.

Ordförande

Annika Waller
073-820 47 34

Övriga medlemmar

Sören Densjö
070-585 05 25

Jan-Gunnar Nergård
070-874 70 28

Mats Falk
070-890 16 01


Mårten Nord
, Klubbchef
0704-923552

Tävlingskommittén

Om tävlingskommittén
Planerar och genomför klubbens tävlingsprogram som ger medlemmar möjlighet att tävla och lära känna nya personer på klubben.

Ordförande

Urban Strömqvist
070-546 36 31

Övriga medlemmar

Mileva Lundgren
073-973 78 75

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
reception@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2023

 

BLI MEDLEM

BOKA TID