Kommittéer

– Engagerade medlemmar utvecklar klubben, skapar trivsel och anordnar aktiviteter.

Glädje och trivsel

Vassunda GK:s kommittéer månar om medlemmarna och skapar en trivsam miljö och aktiviteter för alla spelare. Klicka på den kommitté du önskar mer information om för att komma till deras sida.

Vill du också engagera dig, kontakta respektive kommittéordförande.

Om bankommittén

Syftar till att sköta och vidareutveckla banan med tillhörande övningsområden till en kvalitet som motsvarar de bästa banorna i distriktet

Klicka här för att komma till bankommitténs sida

Om juniorkommittén

Verksamhet för barn och ungdomar som skapar förutsättningar för golfintresse, utveckling, tävling och livslångt idrottande.

Klicka här för att komma till juniorkommitténs sida.

Om medlemskommittén

Genomför trivselaktiviteter, arbetar med rekrytering av juniorer och andra kategorier av medlemmar och tar hand om nya golfare.

Klicka här för att komma till medlemskommitténs sida.

Om damkommittén

Ansvarar för aktiviteter för klubbens alla damer, oavsett ålder och spelnivå, bland annat onsdagsgolf då vi spelar golf under avspända och trevliga former.

Klicka här för att komma till damkommitténs sida.

Om klubbhuskommittén

Arrangerar städdagar och sköter löpande underhåll och förskönande åtgärder för att hålla fräscht och snyggt i och runt klubbhuset.

Klicka här för att komma till klubbhuskommitténs sida.

Om seniorkommittén

Svarar för att seniormedlemmarna ges möjlighet att utöva och utveckla sitt golfspel samt får en social, meningsfull och stimulerande fritid.

Klicka här för att komma till seniorkommitténs sida

Om Grey Tops

En sammanslutning av klubbmedlemmar som fyllt eller under året fyller 60 år som under kamratliga former träffas och spelar golf.

Klicka här för att komma till Grey Tops sida.

Om marknadskommittén

Ansvarar för Vassundas välutvecklade sponsorverksamhet där företag kan synas och skapa nya affärsmöjligheter.

Klicka här för att komma till marknadskommitténs sida.

Om tävlingskommittén

Planerar och genomför klubbens tävlingsprogram som ger medlemmar möjlighet att tävla och lära känna nya personer på klubben.

Klicka här för att komma till tävlingskommitténs sida.

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2021

 

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR