Måndag, onsdag och fredag körs de stora fairwayklipparna av klubbmedlemmar. Arbetspassen börjar redan vid halvsextiden och pågår ca 3 timmar. Det är två personer åt gången som klipper 10 hektar, den yta som fairways omfattar. Klipphöjden är 15 mm. Detta skall jämföras med greenerna som just nu klipps på 3,2 mm höjd.

Summeras arbetsinsatsen så är den imponerande. 2 personer under ca 3 timmar, 3 gånger i veckan gör 18-20 timmar i veckan. De frivilliga insatserna motsvarar nästan en halvtidsanställd.

De som ingår i gruppen som klipper fairways är Göte Andersson, Inge Corse, Gert Edenius, Einar Fridén, Ulf Larsson, Ragnar Nilsson, Pertti Rauttio och Riita Rauttio. All heder åt dessa medlemmar som ser till att det är välklippt på fairways.

”Det växer så det knakar nu under högsäsongen. Genom de frivilliga insatserna får vi mer resurser över till annat arbete på bana som att klippa greener, tees, foregreener och annan verksamhet där banpersonalens kompetens är viktig”, säger klubbens banchef Tomas Jansson.

I banpersonalen är Tomas Jansson fast anställd året runt, och Magnus Höglund fast anställd under 10 månader. Nu under sommarsäsongen är 4,5 personer extraanställda. Den första börjar i mitten på april och den sista börjar i mitten på juni. Sedan droppar några av i september och två fortsätter in i oktober.

Klubben har under flera år haft en god ekonomi. En av flera orsaker är att driftskostnaderna kan hållas nere genom frivilligt arbete. Det fina i sammanhanget är också att klubbgemenskapen ytterligare stärks när klubbmedlemmarna gör insatser utöver själva golfandet.


”Jag klipper ungefär varannan vecka och har gjort det i 3-4 år. Det är trevligt att komma ut på morgnarna och njuta av banans fina natur samtidigt som man gör en arbetsinsats.” säger Pertti Rautio.


”Jag har klippt i ett par år. Jag blev tillfrågad och det är klart att man ställer upp för klubben. Jag är med i styrelsen, men det är också kul att medverka i fysiskt arbete som att köra en stor fairwayklippare.” säger Einar Fridén.

Text och bild: Sören Densjö

BLI MEDLEM

BOKA TID