Juniorverksamhet

– Skapar förutsättningar för barn och ungdomars utveckling, golfintresse och livslångt idrottande.

Om oss

Välkommen till juniorernas sida! Här hittar du aktuella nyheter och information om juniorverksamheten på Vassunda Golfklubb. Vi strävar efter att:

 • Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
 • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
 • Stimulera till en värdefull fritid
 • Skapa möjligheter för golfen

Vi vill väldigt gärna se att fler föräldrar tar en roll i JK. Det vi framför allt behöver är lagledare för våra träningsgrupper och funktionärer till tävlingar och andra definierade uppgifter. Kontakta någon av oss i JK om du kan tänka dig att hjälpa till med juniorarbetet i någon form!

Vill du veta mer om regionala och nationella satsningar och tävlingar för juniorer, läs mer hos Upplands Golfdistriktsförbund eller Svenska Golfförbundet.

Kommittémedlemmar

Ordförande

Per-Åke Henriksson
0702 – 29 18 48
perakehenriksson@hotmail.com

Övriga medlemmar

Thomas Holm
0705 – 18 97 35
28thomas.holm@gmail.com

Mårten Nord 
0704 – 92 35 52
marten.nord@vassundagolf.se

Patrik Berglund

 

Barn- och ungdomspolicy

Vassundas barn- och ungdomspolicy

Verksamheten för barn och ungdomar i Vassunda Golfklubb bedrivs i en kommitté som kallas Juniorkommittén (JEK). För att uppnå målen satta av Riksidrottsförbundet (RF) och för att följa FN:s konvention om barns rättigheter vill vi deklarera vår klubbs ställningstagande:

Vår verksamhet ska bygga på fyra hörnstenar:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Konkretiserat innebär det att golf för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och skapa ett livslångt intresse för sporten där resultat- och prestationsmål är underordnade.

Alla barn har rätt till en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska beredas möjlighet att utöva golf.

Verksamheten ska bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Vi ska även ta hänsyn till det enskilda barnets hälsa och trygghet.

Vi vill att träning och tävling blir en stimulerande och utvecklande verksamhet för alla deltagare. Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och det ska uppmuntras.

Vi vill att våra ledare visar alla medlemmar full respekt oavsett ålder. Vi vill också att våra ledare sätter gränser för vad som är rätt eller fel.

Vi vill att våra ledare och alla andra klubbmedlemmar strävar mot nolltolerans när det gäller dopning. Vi vill att ledare och andra vuxna skall arbeta mot bruk av alkohol och tobak bland ungdomar.

Policyn ska spridas tillsammans med all kommunikation som rör barn- och ungdomar i Vassundas verksamhet, både internt och externt.

Vi vill i samverkan med skola bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Med denna deklaration som bakgrund ska Vassunda Golfklubb:

 • Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
 • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
 • Stimulera till en värdefull fritid
 • Skapa möjligheter för golfen

 


 

Barn- och ungdomspolicyn är reviderad och fastslagen av Vassunda Golfklubbs styrelse 2013-12-17. En översyn av policyn skall ske årligen av juniorkommittén och föreslås styrelsen för fastställande.

 


 

Läs mer:

Riksidrottsförbundet – Barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundet och Bris – Barnens spelregler

SISU Idrottsutbildarna – Utveckla barn- och ungdomsverksamheten

Svenska Golfförbundet – Spelarutveckling junior och elit

Svenska Golfförbundet – Trygg idrott

Unicef – Barnkonventionen

Aktiviteter

Junior 2020

Junior på Vassunda är du till det år du fyller 21 år. Som junior betalar du bara 100 kr per år du är gammal för att vara medlem och då får du spela fritt hur mycket du vill hela säsongen. Vill du träna på rangen betalar du halva priset för polletter och/eller när du fyller på ditt rangekort. Längre ner kan du läsa om den löpande träning vi tillhandahåller för juniorer upp till ca 14-15 år. Är du äldre än det så tror vi att det är bättre att du ansluter till träningar och kurser för vuxna. 

Äldre juniorer betalar 2000 kr för grönt kort kurs inklusive medlemskap med fritt spel på Vassunda GK hela säsongen! 

Juniorträning 2020

Vår juniorträning vänder sig till juniorer från ålder 6 till ca 15.  Alla juniorer är välkomna, både den som vill prova på och den som kommit en bit i sitt golfande. Vi delar in i grupper med hänsyn taget till antal, åldrar och nivå.

Kostnad: 900 kr för hela säsongens träningar, ca 15 st. I priset ingår fritt deltagande i sommarläger samt fria rangebollar hela säsongen!

PROGRAM TRÄNING VÅR/FÖRSOMMAR
Tisdag 21 april 16.45-18
21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6

SOMMARLÄGER 11/8 KL 10 – 15
Lägret är kostnadsfritt och även juniorer som inte deltar i övrig träning är välkomna!
Det man behöver ha med sig är sin golfutrustning, fika/mellanmål och vara passande klädd för den dagens väder. Lunch ingår.
Anmälan via mail till kansliet.

PROGRAM TRÄNING SENSOMMAR & HÖST
Tisdagar 16.45-18
18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9

Anslagstavla

Fin andraplats av Måns

Måns fick ännu en andraplats (samma som deltävling #1 i Älvkarleby) på upplaga två av Upplands juniortour. Kvällen bjöd på vackert väder, shortspremiär och en bana i mycket bra skick.Vore kul om fler juniorer från Vassunda GK hänger med på dessa tävlingar. Och...

Ny kiosk

Efter 9 spelade hål och då restaurangen är stängd hittar du numera "kiosken" inne i vårt så kallade klubbrum. Rummet finns på bottenvåningen i mitten av klubbhuset. I kiosken betalar du det du handlar med swish. Välkommen!

Upplands Juniortour

Upplands Juniortour gör comeback och här presenteras årets upplägg. Ni har mer information nedan och det går även att nå ytterligare information via UGFs hemsida. Tävlingarna kommer också successivt att läggas upp på Min Golf.Kort bakgrund:Efter ett uppehåll så är nu...

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2021

 

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR