Juniorverksamhet

– Skapar förutsättningar för barn och ungdomars utveckling, golfintresse och livslångt idrottande.

Om oss

Välkommen till juniorernas sida! Här hittar du aktuella nyheter och information om juniorverksamheten på Vassunda Golfklubb. Vi strävar efter att:

 • Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
 • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
 • Stimulera till en värdefull fritid
 • Skapa möjligheter för golfen

Vi vill väldigt gärna se att fler föräldrar tar en roll i JK. Det vi framför allt behöver är lagledare för våra träningsgrupper och funktionärer till tävlingar och andra definierade uppgifter. Kontakta någon av oss i juniorkommittén om du kan tänka dig att hjälpa till med juniorarbetet i någon form! Du hittar vilka som ingår i kommittén samt kontaktuppgifter här.

Vill du veta mer om regionala och nationella satsningar och tävlingar för juniorer, läs mer hos Upplands Golfdistriktsförbund eller Svenska Golfförbundet.

Vem är junior
Junior på Vassunda är du till det år du fyller 21 år. Som junior betalar du bara 100 kr per år du är gammal för att vara medlem och då får du spela fritt hur mycket du vill hela säsongen. Vill du träna på rangen betalar du halva priset för polletter och/eller när du fyller på ditt rangekort. Längre ner kan du läsa om den löpande träning vi tillhandahåller för juniorer upp till ca 14-15 år. Är du äldre än det så tror vi att det är bättre att du ansluter till träningar och kurser för vuxna.

Äldre juniorer betalar 2000 kr för grönt kort kurs inklusive medlemskap med fritt spel på Vassunda GK hela säsongen!

Barn- och ungdomspolicy

Vassundas barn- och ungdomspolicy

Verksamheten för barn och ungdomar i Vassunda Golfklubb bedrivs i en kommitté som kallas Juniorkommittén (JEK). För att uppnå målen satta av Riksidrottsförbundet (RF) och för att följa FN:s konvention om barns rättigheter vill vi deklarera vår klubbs ställningstagande:

Vår verksamhet ska bygga på fyra hörnstenar:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Konkretiserat innebär det att golf för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och skapa ett livslångt intresse för sporten där resultat- och prestationsmål är underordnade.

Alla barn har rätt till en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska beredas möjlighet att utöva golf.

Verksamheten ska bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Vi ska även ta hänsyn till det enskilda barnets hälsa och trygghet.

Vi vill att träning och tävling blir en stimulerande och utvecklande verksamhet för alla deltagare. Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och det ska uppmuntras.

Vi vill att våra ledare visar alla medlemmar full respekt oavsett ålder. Vi vill också att våra ledare sätter gränser för vad som är rätt eller fel.

Vi vill att våra ledare och alla andra klubbmedlemmar strävar mot nolltolerans när det gäller dopning. Vi vill att ledare och andra vuxna skall arbeta mot bruk av alkohol och tobak bland ungdomar.

Policyn ska spridas tillsammans med all kommunikation som rör barn- och ungdomar i Vassundas verksamhet, både internt och externt.

Vi vill i samverkan med skola bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Med denna deklaration som bakgrund ska Vassunda Golfklubb:

 • Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
 • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
 • Stimulera till en värdefull fritid
 • Skapa möjligheter för golfen

 


 

Barn- och ungdomspolicyn är reviderad och fastslagen av Vassunda Golfklubbs styrelse 2013-12-17. En översyn av policyn skall ske årligen av juniorkommittén och föreslås styrelsen för fastställande.

 


 

Läs mer:

Riksidrottsförbundet – Barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundet och Bris – Barnens spelregler

SISU Idrottsutbildarna – Utveckla barn- och ungdomsverksamheten

Svenska Golfförbundet – Spelarutveckling junior och elit

Svenska Golfförbundet – Trygg idrott

Unicef – Barnkonventionen

Aktiviteter 2023

Veckoträning 

Vår juniorträning vänder sig till juniorer från ålder 6 till ca 16.  Alla juniorer är välkomna, både den som vill prova på och den som kommit en bit i sitt golfande. Vi delar in i grupper med hänsyn taget till antal, åldrar och nivå.

Kostnad:
1000 kr
för hela säsongens träningar, ca 15 st. I priset ingår fritt deltagande i sommarläger samt fria rangebollar hela säsongen!

PROGRAM TRÄNINGAR 2023 
Tisdag 18 aprili kör vi igång igen .
Golfkul för de allra yngsta (6-8) och nya golfare tisdagar 17-18
Träning junior (9-11år)(12-16år) i grupper tisdagar 17-18
Spelträning juniorer (-hcp54) torsdagar 17.00

Anmälan till årets träningar här

(Med reservation för ändringar)

Spel på banan 

De juniorer som är redo för spel på banan erbjuds att under ledning av Patrik Berglund gå ut på banan på torsdagar med start kl 17-18. Kontakta Patrik via MAIL om det finns intresse att hänga på.

 

SKOLBUSS TILL GK
Enligt UL så ska buss 185 stanna vid golfklubben om man säger till chauffören.

Sommarläger 12-13/6   10-15

Lägret riktar sig till barn i ålder 6 till ca 15 och som vill träna på eller testa golf under en dag. Lägret är kostnadsfritt för dig som deltar i ordinarie veckoträning. Övriga är också välkomna för 100 kr/barn.

 • Se till att vara passande klädd för den dagens väder.
 • Bra att ha egna klubbor men har man inga finns det att låna.
 • Lunch och lättare mellis ingår

Anslagstavla

Juniorverksamheten är i full gång

Juniorverksamheten är i full gång

Nu har det dragit igång för fullt för alla juniorer. Tisdagsträningar, torsdagsträningar, sommarläger och Klubbens samt Golfförbundens tävlingar och summercamp. Här kan du läsa mera om alla aktiviteter och hitta länkar för information och anmälan med mera:...

Lägesrapport från Vassundas duktiga juniorer

Lägesrapport från Vassundas duktiga juniorer

I lagtävlingen Rajder Kopp lyckades lag "TPC Vassunda" med Elis Stalen, Oscar Zander, Viktor Malmström och Jacob Romano vinna första deltävlingen efter en grym laginsats! Tävlingen spelades på Arlandastad GK i början av maj (bifogade bilden är från den tävlingen)....

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
reception@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

 

Köp Golfhäftet 2023

 

BLI MEDLEM

BOKA TID