VÄLKOMMEN ATT LYSSNA TILL SVENSKA GOLFFÖRBUNDET DEN 9 MAJ!

Vid uppstartsmötet för Hållbar Golf den 9 maj 18-20 får du tillfälle att lyssna till Tony Mullborn och Peter Edman från Svenska Golfförbundet.

Tony är klubbrådgivare och Peter är bankonsulent samt SGF:s kontaktperson för Hållbar Golf. Svenska Golfförbundet har Hållbar Golf som ett av tre fokusområden inför framtiden och vid mötet kommer du att få bakgrunden till det och vad klubben med hjälp av sina medlemmar kan bidra med.

Till mötet kommer också representanter från Knivsta kommun, Naturskyddsföreningen och fågelentusiaster. Vi kommer att få värdefull hjälp av dem i arbetet med Hållbar Golf.

Gynna biologisk mångfald

Du kanske känner till begreppet 9 planetära gränser och att fyra av dem är överskridna. Vilket i sin tur innebär stora risker för dagens och framtida samhällen.

Vi kommer att berätta om arbetet och metoder för att utveckla hållbarheten på klubben. Det börjar med en översyn av metoder och insatser kopplat till naturen runt banan, resursanvändning och samhället.

Aktiviteter för att gynna den biologiska mångfalden är något vi kan starta med redan nu. I samband med att vi får hjälp med att inventera faunan och floran runt banan kommer vi också få tips på insatser för djur och växtliv. Samtidigt som vi gör en insats för att höja livsbetingelser på planeten så höjer vi också spelupplevelsen.

Välkommen!

Önskar Klubbledningen genom Mats Falk

 

Vi kommer att bjuda på kaffe/the och förtäring vid mötet. Därför är det också bra att

ANMÄLAN: Du anmäler dig i receptionen eller genom att skicka ett mail till kansli@vassundagolf.se

Vi behöver veta senast fredag 6 maj om du vill vara med!

BLI MEDLEM

BOKA TID