Vassunda Golfklubb påverkas ännu inte nämnvärt av Corona virusets spridning men självklart gör vi vad vi kan för att minska smittspridningen utifrån nationella rekommendationer, och vi bevakar såklart utvecklingen kontinuerligt.

I dagsläget är därför rangen, banan (vinterslingan om 9 hål) och simulatorgolfen inklusive shop och reception öppna (receptionen är öppen när simulatorerna är bokade). Men vi uppmanar samtliga gäster och medlemmar att inte besöka golfklubben vid några tecken på symtom, även lindriga. 

v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA SIMULATOR