En mer utförlig text om vad som exakt har gjorts för en bra invintring..... I år har vi luftat greenerna med solida pinnar (med betydligt mindre diameter än tidigare år) som vi därefter låter stå öppna, detta är för att öka infiltrationen samt dräneringen i...