60-talet medlemmar slöt upp på årets sista städdag för att göra alla de viktiga insatser som behövs inför vintersäsongen. På grund av rådande omständigheter var alla indelade i grupper redan innan så arbetet kunde sätta igång direkt. Insatser som bland annat gjorts är:

  • Utemöbler och vagnar inställda i ladan.
  • Intagning av rangemattor.
  • Städning av övningsområdet.
  • Rensning av sånt som ska kastas. 
  • Flytt av diverse möbler i klubbhuset
  • Lagning av fairways.
  • Krattning av löv & kottar både på banan och runt klubbhuset.

STORT TACK TILL ALLA MEDVERKANDE!

BLI MEDLEM

BOKA TID