Är rangen öppen - JA. Är vinterbanan öppen - JA.Är golfsimulatorerna öppna - JA.Kan man ta lektioner - JA.Är shoppen öppen - JA. Är verkstaden öppen  - JA.Finns kaffe - JA.VÄLKOMMEN!