Banan

– Spännande och utmanande golfupplevelse i naturskön och trivsam miljö.

Spännande och utmanande

Vassunda golfbana är anlagd på Smedby Gård två mil söder om Uppsala och fem mil norr om Stockholm i ett naturskönt, rofyllt landskap fyllt av historia. Det betyder golf i en garanterat lugn miljö på idealiskt avstånd från stadens larm och jäkt.

Golfbanan är ritad av Sune Linde och grundades 1992. Den uppskattas mycket för sin karaktär med väl åtskilda hål med undulerade greener. Skog i kombination med små luriga greenbunkrar ger en spännande golfupplevelse där strategi och prickskytte premieras före längd och kraft. Genom att välja bland våra tees (64, 59, 52, 46) kan du avgöra hur mycket du vill utmana dig själv.

Banstatus

18-hålsbanan

Hål 1-9 öppet
Hål 10-18 stängt
Vagnar tillåtna
Bilar ej tillåtna

Rangen

Öppen

Övningsområden

Öppet

 

 

Slopekalkylator

Fyll i din handicap nedan för att se din spelhandicap från våra olika tees.

Scorekort

Banguide

Köp gärna vår fina banguide i receptionen innan du går ut på din runda. Du får bra avståndsinformation och tips kring spelstrategi som kan spara dig flera slag på vår bana.

Vår målsättning är att ha en banguiden i digital form här på hemsidan till säsongen 2020. 

Lokala regler

Klicka nedan för att läsa de lokala reglerna som gäller på Vassunda Golfklubb.

Lokala regler

LOKALA REGLER VASSUNDA GK FASTSTÄLLDA 2019-04-10 

 1. GENERELLA LOKALA REGLER  
  Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

  1.1 Följande markeringar gäller på banan:  

Banmarkering 

Innebörd  

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2019) 

Vit 

Out of bounds 

18 

Röd 

Pliktområde 

17 

Blå eller tunna vita linjer 

Onormala banförhållanden (MUA) 

16 

Blå   Grön topp 

Onormala banförhållanden (MUA) Spelförbudzon 

16 

 1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER  
  Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel och alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

  2.1 Pliktområde Regel 17 
  a) Alla omarkerade diken och dammar är pliktområden. Gränsen till området går där marken bryter av ned mot området. 

2.2 Onormala Banförhållanden (MUA) Regel 17 
A, Myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.  
B. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är onormala banförhållanden. Regel 16.1c 
C. “Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett luftningshål:  
(a) Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Om bollen blir liggande i ett annat      luftningshål får spelaren ta lättnad igen enligt denna lokala regel. 
(b) Boll på green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d. Men det är inte störande inverkan om luftningshålet bara ger störande inverkan på spelarens stans eller, på green, på spelarens spellinje. 
D. Röda plattor som används som pliktområdesmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål. 

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot dessa lokal regler: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”  

2.4 Skydd av unga träd 
Träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner: 
–Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f 
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel. 

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”  

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel-Förlorat hål. Slagspel-Två slag. 

3. LOKALA BESTÄMMELSER

 • Nedslagsmärken skall repareras innan greenen lämnas. Uppslagen torv skall återplaceras.
 • Endast softspike är tillåtna.
 • Bagvagnar får ej dras över tee eller mellan green och greenbunker.
 • Bunkerkrattor skall ligga i i bunkern med skaftet i hålets riktning.
 • Banpersonal i arbete har alltid företräde på banan.
 • Barnvagnar är ej tillåtna på banan. 

Tillfällig droppruta vid hål 11:s green.  

 1. LOKALA BESTÄMMESLER
  Nedslagsmärken skall repareras innan greenen lämnas. Uppslagen torv skall återplaceras.
  Endast softspike är tillåtna. 
  Bagvagnar får ej dras över tee eller mellan green och greenbunker. 
  Bunkerkrattor skall ligga i i bunkern med skaftet i hålets riktning. 
  Banpersonal i arbete har alltid företräde på banan. 
  Barnvagnar är ej tillåtna på banan. 

Tillfällig droppruta vid hål 11:s green.

Adress

Smedby Gård
741 91 Knivsta

018-57 20 40
info@vassundagolf.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram

 

Köp Golfhäftet 2019
v

RING OSS

BLI MEDLEM

BOKA TID