Välkommen att hjälpa till med arbetet att snygga till banan, övningsområden och klubbhus inför vintervilan. Eftersom detta är sista möjligheten så öppnar vi upp för fler deltagare än tidigare ministäddagar. Men för att minska risk för smittspridning ska du anmäla dig ett arbetsområde redan i förväg. Läs nedan vad du ska göra inom den uppgift du valt och ta dig direkt till samlingsplatsen när du kommer. Observera att ni som redan städat eller gjort andra ideella insatser för klubben under året INTE behöver delta, inte heller förstaårs-medlemmar eller juniorer. 

Vi startar klockan 11:00 och håller på som längst till klockan 14:00. 

Grupp 1: Övningsområden/parkering (FULLT)
 – Rangemattorna ska borstas av och läggas under tak. 
–  Rangen där mattorna legat ska sopas.
–  Uppsamling av peggar
–  Krattning av löv runt greener
–  Lagning av övningsfairway (sand)
–  Rensning av bollar?
–  Jämna till parkeringen
–  Plocka skräp runt parkeringen 
(Ta gärna med sopkvast och/eller räfsa) 

Grupp 2: Klubbhus inne & ute (FULLT)
– Utemöbler och vagnar ska in i ladan. 
– Krattning av löv i slänten mellan klubbhus och bana 
– Utbärning av diverse skrot till container. 
(Ta gärna med räfsa och/eller muskler)

Grupp 3 & 4: Hål 1-9 & Hål 10-18 Fairways (FULLT)
– Lagning av nedslagsmärken med särskild sand som finns på medföljande flakbil.
(Ta gärna med hink och liten spade)

Grupp 5 & 6: Hål 1-9 & hål 10-18 – Löv, kottar & sly
 – Kratta bort löv på och runt tees och greener. Släng ut i skogen i håligheter eller lägg i ett fåtal högar. på fairway (Banpersonalen plockar upp dessa senare)
– Plocka bort nedfallna kvistar och kottar från vägar, tees och greener. Släng ut i skogen. 
– Rensa bort eventuellt sly längs gångvägarna där det behövs t ex under kraftledningarna. Släng längre ut i buskagen.
(Ta gärna med räfsa)

SAMLING OCH AVPRICKNING:
Grupp 1: Rangen
Grupp 2: Utanför stora entrén
Grupp 3 & 5: Ettans tee
Grupp 4 & 6: Tians tee

BLI MEDLEM

BOKA TID