Juniorer

Inom golfen är du junior t o m du fyllt 21 år. Våra träningaktiviteter för juniorer riktar sig dock framförallt till barn och juniorer upp till ca 14-15 år. Är du äldre än 14-15 tycker vi att du ska välja våra övriga träningsaktiviteter. Läs mer här på sidan om våra nybörjarkurser, repetitionskurser, fördjupningskurser, veckoträningar mm!

TILL JUNIORTRÄNINGEN!