Vi håller greenerna i trim

Banpersonal juni 2013

Magnus Höglund, Oscar Westlund, greenkeeper Tomas Jansson på klipparen och Claes Edling håller Vassundas greener i trim.

Efter en tuff vinter har växtligheten på banan tagit rejäl fart. ”Greenerna är riktigt bra och nu klipper vi varje dag på 3 mm klipphöjd”, säger Tomas Jansson, greenkeeper.

För klippning av fairways, underhåll av bunkrar och rensning av dammar görs uppskattade insatser på frivillig väg genom en del av klubbens medlemmar.

Läs mer om banans status här