Vassen klipps bort på Vassunda

8 aug 2017

Våra fina dammar kräver sitt underhåll. Denna augustimorgon var en grupp medlemmar i full fart med att klippa vass och rensa upp dammen mellan hål 13 0ch 14. Fr v Gunnie Lindblom, Sven- Erik Stjernlöf, Ulf Hedberg, Göran Swenson (i båten), Barbro Fredriksson och Gunilla Persson.

Det görs många frivilliga insatser på klubben för att banan och dess omgivningar skall ha hög kvalitet. Det är också viktigt att det ser snyggt och välordnat ut. Gruppen på bild har tagit sig an vassklippning och underhåll av dammarna. I gruppen ingår ytterligare personer som ej var med vid fototillfället. De flesta dammarna rensas ett par gånger om året. Nu var det dammen mellan hål 13 och 14 som fick sin ansning för andra gång under året. Själva vassklipparen drivs av en bensinmotor på 3,5 hk och svärdet är 100 cm. Klipparen sitter på den båt som Ulf Hedberg  en gång införskaffade till klubben.

8 aug 2017

8 aug 2017

8 aug 2017

Text o bilder: Sören Densjö