Vårmötet 2017

Vårmötet 2017
Ordföranden Urban Strömqvist och Olle Perols rapporterade
i sina presentationer på vårmötet att klubbens verksamhet hade en
bra utveckling även under 2016.

Vårmötet i Vassunda GK ägde rum den 23 april. Ett 20-tal medlemmar deltog. Ekonomin i Vassunda GK fortsatte att utvecklas stabilt även under 2016, kostnaderna kunde hållas i balans. Det konsoliderade resultatet blev 199.000 kronor.  För 2015 var resultatet 419.000 kr, för 2014 var det 300.000 kr och för 2013 var det 242.000 kr. Den ekonomiska utvecklingen är god för klubben.

Efter en bra övervintring kunde banan öppna med bra kvalitet. En kall vår och långsiktiga arbeten med greenerna gjorde att det tog en viss tid innan allra högsta kvaliteten uppnåtts. Maskinparken utökades med inköp av begagnade greenklippare, tee- och foregreenklippare samt singelklippare. Duktig banpersonal och en hel del ideellt arbete ligger bakom banans fina status.

En kontrakterad krögare hoppade av strax innan säsongstarten. En temporär lösning fick tas fram för säsongen 2016. I början av 2017 kunde en mer långsiktig lösning etableras och kontrakt tecknades med en krögare som även driver cateringverksamhet. Härigenom har förutsättningarna för en lyckosam verksam väsentligen förbättrats.

Sponsorintäkterna sjönk något under 2016. Sponsormarknaden är tuff för många klubbar. En rad marknadsföringsåtgärder genomfördes under året för att få fler sponsorer, fler medlemma och mer greenfeegäster.

Elever från Thunmansskolan i årskurserna 5 och 6 fick under sammantaget tre dagar prova på golf under ledning av klubbens pro Mattias Pettersson. Under 2016 arrangerades fem nybörjarkurser.

Verksamheten inom Grey Tops är mycket omtyckt och engagerar många. Under 2016 deltog 108 seniorer och 92 spelare deltog minst sex gånger.

Tävlingssäsongen inleddes med Vårstarten den 1 maj och den planerade sista tävlingen var Skinksvingen kunde pga väderleken ej genomföras. Lagtävlingar och scrambletävlingar var mest populära.

De förelagda resultat- och balansräkningarna fastställdes för 2016. Styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

(Text o bild Sören Densjö)