Vårmötet 2016

Olle o Albert vårmötet 2016
Ordföranden Albert Sjöberg och kassören Olle Perols rapporterade
i sina presentationer på vårmötet att klubbens verksamhet hade en
bra utveckling under 2015.

Vårmötet i Vassunda GK ägde rum den 17 april. Ett 30-tal medlemmar deltog. Ekonomin i Vassunda GK fortsatte att utvecklas stabilt även under 2015, kostnaderna kunde hållas i balans och resultatet blev drygt 400 tusen kronor plus. Sannolikt är detta bland de bästa resultaten jämfört med övriga klubbar i distriktet.

Banan som kunde öppna tidigt 2015 har fortsatt hållit en fortsatt hög kvalitet. Duktig banpersonal och en hel del ideellt arbete ligger bakom banans fina status. Röjningsarbetena gör att det blir lättare att hitta bollar. Under hösten fick flera bunkrar påfyllning av sand.

Glädjande nog ökade sponsorintäkterna under 2015. En ny huvudsponsor kunde knytas till driving rangen. Några nya sponsorer har också tillkommit för övningsområdet och några hål på banan.

En ny och uppskattad aktivitet genomfördes i början av säsongen då drygt 100-talet femteklassare från Alsike skola i omgångar besökte klubben för prova-på-dagar. I år görs samma aktivitet för Thunmansskolan.

Verksamheten inom Grey Tops är mycket omtyckt och engagerar många. Under 2015 deltog 95 seniorer och 79 spelare deltog minst sex gånger.

Tävlingssäsongen inleddes med Vårstarten den 1 maj och den sista tävlingen var Skinksvingen den 6 december. Lagtävlingar och scrambletävlingar var mest populära.

De förelagda resultat- och balansräkningarna fastställdes för 2015. Styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

(Text o bild Sören Densjö)