Urban Strömqvist ny ordförande

Urban o Albert 2016
Urban Strömqvist tar över ordförandeklubban från Albert Sjöberg

På Höstmötet den 7 december i Vassunda GK Knivsta valdes Urban Strömqvist till ordförande för 2017 och han efterträder Albert Sjöberg. Urban är Knivstabo och har en yrkesmässig bakgrund inom Nordea. Han har varit medlem i Vassunda sedan 1991-1992, satt i styrelsen 2008-212, var kassör 2008-2009, är för närvarande ledamot i tävlingskommittén och marknadskommittén och aktiv inom Grey Tops.

Nya styrelseledamöter för 2017
Nya ledamöter i styrelsen är Peter Nylund, Annsofie Kämpe  och Thomas Holm.
Peter har spelat golf i 15 år och bor i Bålsta. Annsofie, som bor i Uppsala, har spelat golf i mer är 30 år och började en gång på Kåbo. Thomas är nybliven golfare och har spelat under ett år, men oerhört biten av sporten. Han bor i Knivsta. Vi välkomnar de nya ledamöterna till arbetet med att fortsätta utveckla klubben.

Information om hela styrelsen för 2017 finns på sidan Klubb/Styrelsen Klicka här
Sidan kommer att kompletteras efter styrelsmötet den 11 januari 2017.

Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Årsavgifterna beslutades enligt styrelsens förslag. Den föreslagna budgeten och verksamhetsplanen godkändes. I föredragningen av budgeten informerades om att den ekonomiska situationen 2016 ser bra ut. Klubben kommer att kunna redovisa ett positivt resultat för 2016. Utfallet beror lite på utvecklingen i december men sannolikt handlar det om minst 60.000 kr plus. Förhandlingar med ny krögare pågår och ett avtal finns förhoppningsvis inom någon månad.

Valberedningen för nästa år består av Leif Unenge, ordförande och Göran Swenson. Den nya styrelsen utser sin representant senare. Ordinarie revisorer är Per Johansson och Sören Densjö.