Träffa kompisar och kollegor för att spela golf på Vassunda

Ophthalmics
Pharmacia var under många år en stor och betydelsefull sponsor för Vassunda GK. Det är glädjande att flera tidigare medarbetare inom Pharmacia väljer att förlägga sina återträffar för att spela golf på Vassunda. "Pharmacia Ophthalmics Project management reunion" med Thomas Uhlin, Erik Olaisson, Carl-Gustaf Götlander och Gillis Ponterius gjorde det. Gör det även Du!

Healon som används vid operationer av grå starr och Xalatan för behandling av grön starr är riktiga storsäljare. Gänget på bild som jobbat med dessa världsledande produkter spelade på Vassunda. Banan fick stort beröm och de tyckte naturligtvis också att det var kul att återknyta gammal arbetsgemenskap.

Ta med Dig Dina kompisarna för en runda på Vassunda, Du också!