Tomas Jansson ny greenkeeper

Tomas Jansson

Tomas Jansson har tillträtt befattningen som greenkeeper på Vassunda GK.  Tomas som är 43 år började redan 1991 som banarbetare på klubben och har de senaste åren varit banförman.

Tomas har genomgått samtliga utbildningsnivåer för greenkeepers. Han är engagerad i SGA (Swedish Greenkeepers Association) och i Bana och miljögruppen inom UGF (Upplands golfförbund). Tomas är adjungerad ledamot i Vassunda GK:s styrelse i banfrågor.

Tomas är den tredje generationens greenkeeper. Farfar var den legendariske Einar ”Eija” Jansson som verkade på Uppsala GK i närmare trettio år. Pappa Kenneth, som nyligen gick i pension, var Vassundas greenkeeper sedan klubben bildades

På frågan om vad som är tjusningen med att vara greenkeeper säger Tomas. ” Det är förmånen att kunna jobba utomhus, friheten och de varierande arbetsuppgifterna. Största utmaningen är att möta vädrets makter. Det är viktigt att banan klarar övervintringen bra och att det blir rätt proportionen av sol, värme och nederbörd under säsongen. Det är alltid glädjande när vi på banan får uppskattning för vårt arbete för då vet vi att klubbens medlemmar och gäster är nöjda.”

Han fortsätter: ”Vassunda har genom åren varit känt för fina och snabba greener. Det är något som vi kommer att fortsätta jobba hårt med. Det är positivt med insatserna att avverka, rensa och röja runt fairways och greener. Det gör att bättre förutsättningar skapats för själva spelytorna.”