Ordförandebrev i november 2014

Hasse K
Ordförande Hans Karlsson

I ett brev till klubbens medlemmar ger ordföranden Hans Karlsson en summering av säsongen 2014 och en framåtblick. Brevet i sin helhet finns under medlemsinloggningen på klubbens hemsida. Här följer några sammanfattande delar.

- Ekonomin är fortsatt försiktigt stabil och hittills i år har vi lyckats balansera verksamheten på ett bra sätt. Kostnadskontrollen har varit god och ett frivilligt arbete har haft stor effekt. Vi siktar på ett positivt resultat vid årets slut. Med ett kostnadsutfall som förra året når vi förhoppningsvis ett överskott på 100-tusen kronor.

- Restaurangen har genomgått en storartad kvalitetsförbättring i Salims regi. Mat och service har verkligen uppskattas av våra gäster, golfare såväl som andra besökare. Vi har tecknat ett nytt avtal om fortsatt samarbete. Vi ser fram emot att Salim kommer att driva restaurangen även nästa säsong.

- Mattias Pettersson har under 2014 varit pro på klubben och har haft om utbildningsverksamheten. Vi är glada att han och företaget T2S kommer fortsätta sitt arbete på klubben även under nästa säsong.

 - Banan har varit i ett utmärkt skick och våra banarbetare visar stort engagemang och yrkesskicklighet. Vi har en långsiktig plan att förvalta och utveckla banan. Snabba greener skall återta sin forna status och fairways skall bli jämnare och rättvisare.

- Medlemmarnas ideella arbete är den tillgång som gör det möjligt att bedriva vår verksamhet. Allt arbete på banan, i kommittéer, i styrelsen som görs utan ersättning är själva grunden för medlemsklubben som organisationsform. Jag är väldigt tacksam för alla de insatser som gjorts under det gångna året.

- Tävlingar har genomförts i massor. Väl organiserade och besökta har de bidragit till rolig golf och att utveckla spelare. Anton Karlsson har utsetts till Årets Golfare I Uppland. Han tävlar för Uppsala GK men är fostrad i Vassunda GK som junior. Ett stort grattis till Anton och lycka till i framtida satsningar på Europatouren.

- Seniorverksamheten har varit fortsatt stark och livskraftig. Det är hög aktivitet inom Grey Tops. Många är seniorer i klubben och vi ska även i framtiden verka för att vara det bästa alternativet för den som vill golfa långt upp i åren.

. Verksamhetsplan och budget för nästa år håller som bäst på att avslutas. Klubbens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till Höstmötet torsdagen den 4 december kl 19.00 på klubben.