Nya betalformer för rangen

För att öka servicen på rangen har vi bytt betalsystem för rangebollar. Nu är det möjligt att köpa bollar med sitt vanliga betalkort direkt vid automaten.

De rangekort använts tidigare måste bytas ut om Du inte har gjort det. De nya korten, som kan laddas med fler alternativ än tidigare, kommer att ha en engångskostnad på 50 kr. Peter i receptionen hjälper er med det praktiska.

Det kommer även i framtiden vara möjligt att köpa och använda de poletter vi har idag.

Kortläsare
Läsare för betalkort
Pollettinkast ovan till vänster
Läsare för rangekort
Läsare för rangekort