Ny Vassklippare på Vassunda

Ny Vassklippare

Lars och Iris Grandin som gett stöd till den nya vassklipparen är
tillsammans med Ulf Hedberg mycket nöjda med premiärklippningen
i dammen mellan hål 13 och 14.

Under många år har Ulf Hedberg varit en drivande kraft att klippa vass och hålla rent i vår dammar på banan. Till hjälp har också funnits grupper av medlemmar som ställt upp frivilligt. Arbetet har varit rätt tungt och omfattande. Men nu blir det enklare.

Häromdagen skedde premiärklippningen med en helt ny vassklippare som köpts in. Detta har kunnat göras tack vare engagemang och ekonomiskt stöd från medlemmarna Iris och Lars Grandin, vilket klubben verkligen uppskattar.

Vasslipparen drivs av en bensinmotor på 3,5 hästkrafter.  Svärdet är 100 cm och kan justeras i höjdled. Båten som används är den gamla räddningsbåten som Ulf Hedberg för flera år sedan har fick från Räddningsverket. En för verkets del kasserad båt. Från styrelsens sida har Göran Swenson varit involverad i upphandlingen av klipparen.