Mer plats på banan

Tider när många vill spela kan vi komma att sätta ihop en tvåboll med en annan tvåboll för att frigöra tider för fler spelare.