Kai går i pension

Kai i pension
Kai Lundgren och Urbans Strömqvist vid avtackningen.

Kai Lundgren som varit golfadministratör i 11 år slutar den 30 juni och går i pension. Han avtackades vid styrelsemötet den 14 juni av ordföranden Urban Strömqvist som framförde klubbens tack för ett mångårigt och värdefullt arbete. Kai har haft en central funktion som ansvarig för kansliet. Detta har inneburit många kontakter med medlemmar och gäster under årens lopp. Klubben önskar Kai lycka till i pensionärslivet och hoppas att det blir en del tid över till golf.

Rekryteringen av Klubbchef till Vassunda GK har nu påbörjats. Annonsering sker i olika kanaler. På denna hemsida finns den fullständiga annonsen. Klicka på denna länk: Klubbchef. Känner Du någon som skulle kunna vara lämplig för jobbet så tipsa vederbörande. Annonsen kan förekomma i sammanfattad form i andra kanaler.