Höstmötet 2015

Albert o Hans Höstmötet 2015
På Höstmötet den 3 december i Vassunda GK valdes Albert Sjöberg till
ordförande för 2016 och han efterträder Hans Karlsson. Albert har ett
gediget intresse för golf och var ordförande i Vassunda GK år 2011 t o m 2013.

Ny styrelseledamöter Höstmötet 2015
Nya ledamöter i styrelsen är Per-Åke Henriksson, Matilda Jonell och Bo Lilje.
Vi välkomnar de nya ledamöterna till arbetet med att fortsatta utvecklingen av klubben.

Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Årsavgifterna beslutades enligt styrelsens förslag. Den föreslagna budgeten och verksamhetsplanen godkändes. I föredragningen av budgeten informerades om att den ekonomiska situationen 2015 ser bra ut. Klubben kommer att kunna redovisa ett påtagligt positivt resultat för 2015.

Valberedningen för nästa år består av Hans Karlsson, ordförande och Leif Unenge. Den nya styrelsen utser sin representant senare. Ordinarie revisorer är Per Johansson och Sören Densjö.