Höstmötet 2014

Mikael och Leif
Mikael Notting och Leif Unenge valdes in i styrelsen.
Sanna Mareniusson valdes också in men var ej med när bilden togs.

På Höstmötet den 4 december omvaldes Hans Karlsson till ordförande och nya ledamöter blir Mikael Notting, Leif Unenge och Sanna Mareniusson. Dessa val och övriga följde helt valberedningens förslag.

Beslut togs enligt de handlingar som varit tillgängliga före Höstmötet. Från att tidigare ha haft 25 medlemsformer sker förenklingar och antalet reduceras till 7 nämligen, Plus, Vardag, Mini, Start, Familj, Junior och Klipp. Innebörden redovisas i möteshandlingarna och beskrivs närmare under medlemsavgifter. Ditt medlemskap konverteras av klubben till den nya medlemsformen.

Årsavgifterna beslutades enligt styrelsens förslag. Den föreslagna budgeten och verksamhetsplanen godkändes. Vi kommer även att i marknadssammanhang att kalla oss för Vassunda GK Knivsta för att sätta oss tydligare på kartan.

Valberedningen för nästa år består av Albert Sjöberg, ordförande och Elisabet Berglöf. Den nya styrelsen utser sin representant senare.