Hjälp oss att korta ner rondtiderna

Bertil Bengtsson maj 2015

Det är svårt att få tiden att räcka till i dagens samhälle, det märks även inom golfen. En del golfare tappar intresset därför att rondtiderna tenderar att bli för långa. Det gäller att råda bot mot detta. Med några tips vill vi påminna om att tidsvinster kan göras ganska enkelt. Vårt mål är genomsnittliga rondtider på 4 timmar, säger Bertil Bengtsson v ord i Vassunda GK.

Det finns också golfare som känner stress över att snabbare bollar trycker på bakifrån. Vi kan minska effekterna av att vi har olika speltempo med väntan, irritation och stressade golfare som följd. Följer vi en del enkla tips så kan problemen minskas.

Nästa steg blir att vi vidtar åtgärder på banan för minska rondtiderna. Det kan handla om anvisningar hur man skall gå, förbättrad skyltning, röjning som gör det lättare att hitta bollar m m.

TIPS

- Var beredd att slå då det är din tur. Förbered dig för detta. 2 minuters fördröjning per hål fördröjer ju spelet med 36 minuter.

- Håll kontakt med bollen framför er.

- Om ni har ett tomt hål framför er så låt bollen bakom er göra en genomgång. Ge tecken för denna manöver.

- Om ni har kontakt med bollen framför och de ger tecken till genomgång skall ni genomföra denna. Om ni inte gör detta fördröjer ni spelet för alla bollar bakom.

- Undvik onödiga spilltider i puttningen.

- Låt alltid den som är klar slå först.

- Ta eventuellt upp bollen om du inte kan erhålla det mål du satt upp inför spelet.

- Slå ut på nästa tee innan du skriver i scorekortet.