Frivilliga insatser uppskattas

Ulf Hedberg och Ragnar Palm
Ulf Hedberg och Ragnar Palm matar guldfiskar och små karpar.


Guldfiskar 2016
Invånare i dammen vid hål 3.

På klubbens utförs en hel del uppskattat arbete genom frivilliga insatser. Det handlar om bl a klippning av fairways, bunkerunderhåll, vassklippning och skogsröjning. Det finns också detaljer som ytterligare ökar trivseln och upplevelsen, exempelvis inplantering av guldfiskar och små karpar.

I dammarna på korthålen 3 och 8 har ett 50-tal guldfiskar och mindre karpar planterats in av Ulf Hedberg. Även Åke Norin har bidragit med fiskar. Ett antal stora karpar finns sedan många år i dammen mellan hål 7 och hål 11. På övre bilden matar Ulf Hedberg och Ragnar Palm fiskarna i dammen vid hål 8 med specilafoder.

Håkan Agemalm
Håkan Agemalm lastar en del av vinterns avverkningar.

Skogsröjarna samlas ett 10-tal söndagar under vintersäsongen för att röja och snygga till i banans skogspartier. Deltagarantalet varierar lite men kan vara upp till ett 15-tal personer. På bilden lastar Håkan Agemalm en del av vinterns avverkningar.

Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt genom frivilliga insatser håller anläggningen i trim och hjälper till att skapa en fin miljö för golfen.

(Text o bild Sören Densjö)