Fadderrundor för nybörjare

Ett 10-tal personer hade hörsammat inbjudan till fadderrundor och gick kvällen den 20 juni ut 9 hål med en fadder i varje boll. Nyttigt, lärorikt och helt nödvändigt tyckte deltagarna.

”Det är inte alltid så lätt att ta nästa steg efter utbildningen och verkligen komma igång med golfen. Därför är det angeläget att vi arrangerar fadderrundor,” säger Per-Åke Henriksson, ansvarig för medlemskommittén

”Under rundorna tar vi upp viktiga frågor. Hänsyn - visa varandra hänsyn. Säkerhet - spelarens, andra personers och banpersonalens.  Banvård - minsta möjliga slitage, miljöhänsyn, gemensamt ansvar.  Speltempo och rutiner - rutiner för kortare rondtider. Etik och moral - höga krav på spelare och markör,” fortsätter Per-Åke.

Det är viktiga frågor som tål att upprepas även för den mer erfarne golfaren.

”Samtalen handlar med andra ord bl a om säkra avstånd till framförvarande spelare/bollar och på tee, laga uppslaget gräs på fairway och nedslagsmärken på greenerna, kratta efter sig i bunkrar, gå i raskt tempo, ställa vagnen mot nästa hål, den som är först redo börjar, håla i boll som ligger nära även om annan spelares boll ligger längre ifrån (sällskapsronder), räkna rätt gällande antal slag. Prata golfregler. Dessutom ger vi råd om golfslag, klubbval och avståndsbedömning, när nybörjaren efterfrågar det,” påpekar Per-Åke.

Som faddrar deltog Per-Åke Henriksson, Thomas Holm och Peter Nylund, alla med i Vassunda GK:s styrelse.

Några bilder fån kvällen:

Fadderrunda juni 2017

Fadderrunda juni 2017

Fadderrunda juni 2017