Erlinghundra och Bravida nya sponsorer

Erlinghundra

Erlinghundra AB är ett familjeägt investeringsföretag, med bas i Sigtuna, som investerar i fastigheter och värdepapper. Fastigheterna är belägna i Mälardalen, Gävle och i Lettland, och utgör ett blandat bestånd av bostäder, kontor, handel och fastigheter för industriella ändamål. Värdepappersförvaltning omfattar i huvudsak aktier noterade på fyra geografiska marknader; Finland, Sverige, Norge och USA. Förvaltningen av värdepappersportföljen  är långsiktig.


Bravida

Bravida är också ny sponsor och har uttalat att sponsorsatsningen skall riktas till ungdomsverksamheten. Bravida Sverige ägs av Bravida AB och är en del av Bravidakoncernen – Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Bravida finns på cirka 150 orter i Sverige, Norge och Danmark, varav 90 i Sverige. Bravida AB:s huvudägare är sedan 31 juli 2012 private equity-bolaget Bain Capital. Bravida erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. Inom dessa teknikområden verkar bolaget över hela installationsprocessen, från design och projektering till installation och service.