Bakre bunkern på hål 9 tas bort

Bunker hål 9
Greenkeeper Tomas Jansson med banarbetarna Claes Edling
och Hampus Jarhede i färd med att ta bort den bakre sandbunkern på hål 9.

Den bortre sandbunkern på hål 9 tas nu bort och ersätts med en gräsbunker. Gräset har tagits från back-tee på hål 17.

”Den bakre bunkern på hål 9 har varit ganska svårspelad samtidigt som det varit knepigt att underhålla bunkern på ett bra sätt. Vi anlägger nu en gräsbunker istället. Tillsvidare är det MUA som gäller i arbetsområdet och om 3-4 veckor borde den nya gräsbunkern kunna vara spelbar, ” säger greenkeeper Tomas Jansson.