Avverkning av skog

Slutavverkat

På banan har nu avverkats 1200 kubikmeter skog. Ett område är bakom maskinhallen mellan hål 15 och hål 11. Ett annat är mellan hål 13 och hål 6. Ett litet parti bakom hål 5 återstår. Intäkterna från försäljningen av skogen ger ett påtagligt finansiellt tillskott till verksamheten.

Det har funnits en viss oro att skogsuttaget negativt skulle påverka karaktären på vår skogsbana. Nu när slutavverkningen är genomförd kan vi konstatera att utsikten och upplevelsen från respektive tee bara påverkats marginellt, på något ställe inte alls. Var och en får göra sin egen bedömning när säsongen börjar.

Här förmedlas några bilder för de berörda hålen, tagna en kall vinterdag. För att transportera bort den fällda skogen krävs ca 35 timmerbilar med dubbla travar på släpet. Virket transporteras till Norberg i Västmanland för vidareförädling.

Utsikt från klubbhus

Hål 6 gul tee

Hål 6 röd tee

Hål 11

Hål 13

Hål 15

Timmerlastning