6510 kr till juniorerna!

Peter rensade sitt lager ute i ladan och skänkte bort alla kläder och skor mm som han hittade med en önskan om en liten frivillig swish till juniorkommittén som betalning. Det ledde till ett välkommet tillskott på 6510 kr! Juniorkommittén får till nästa säsong besluta vad pengarna ska användas till. Tack för alla bidrag!

Bidrag till juniorerna på Vassunda Golfklubb