Valberedning

Valberedningens arbete är att säkerställa kompetensförsörjning till styrelsen. Klubben är beroende av duktiga och företagssamma personer för att utveckla och effektivisera verksamheten.

Vill du vara med och påverka eller känner du rätt person som bör vara med i styrelsen?

Ta gärna kontakt med:

Leif Unenge
Leif Unenge, ordf. valberedningen
leffeunenge@hotmail.com

Göran S
Göran Swenson
goran.swenson@gmail.com

Per-Åke Henriksson 2017
Per-Åke Henriksson, styrelsens representant
perakehenriksson@hotmail.com