Valberedning

Valberedningens arbete är att säkerställa kompetensförsörjning till styrelsen. Klubben är beroende av duktiga och företagssamma personer för att utveckla och effektivisera verksamheten.

Vill du vara med och påverka eller känner du rätt person som bör vara med i styrelsen?

Ta gärna kontakt med:
Birgitta Carlsson Fogdegård och Ulf Larsson. Per-Åke Henriksson, styrelsens representant .